Befängd prognos från Kriminalvården – varför godtas den av Brand?

Tidningen Brand har publicerat en artikel om antalet fångar i Sverige med utgångspunkt från Kriminalvårdens prognoser med anledning av regeringens straffskärpningar. Artikelförfattaren Erika Hedlund är doktorand i kriminologi och det är för mig helt obegripligt hur hon kan acceptera en så befängd prognos från Kriminalvården. Läs mer…

Tredubbling av mutbrottsåtal på tre år

Inte mindre än 96 åtal avseende mutbrott väcktes i Sveriges domstolar under 2023. Det är nästan en tredubbling av mutbrottsåtal sen 2020 då antalet åtal uppgick till 38. Av de 96 åtalen under 2023 ledde 77 procent till en fällande dom, främst med dagsböter som påföljd. Läs mer…

Det är regeringen som skapat de minderåriga mördarna

Nedskärningarna och privatiseringarna av skolan har lett till att en mängd elever från dåliga och fattiga uppväxtförhållanden inte klarar skolan och inte får några betyg. De kommer då inte in på högre utbildningar och kan inte heller få arbete. Läs mer…

Sverige kommer inte att ha 35 000 fångar om tio år

I vänstertidningar läser vi larmrapporter om att Sverige snart kommer att ha näst flest fångar i förhållande till befolkningen i hela Europa. I högertidningar, andra medier och i regeringsuttalanden samt i en rapport från Kriminalvården Läs mer…

Brottslighet – vänsterns fixering vid Malmö och projekt

Flamman har publicerat en stor artikel om brottslighet som i huvudsak handlar om projektet Sluta skjut i Malmö. Det anses vara orsaken till att skjutningarna minskat i antal i Malmö. Jag är inte så säker på att det förhåller sig på det viset. Läs mer…

Den svenska kriminalvården går mot en katastrof

Det är budskapet i en debattartikel i Svenska Dagbladet som skrivit av fyra kriminologer. De menar att med det skärpningar av straffen och tillämpningen av lagarna som den svenska regeringen föreslår kommer Sverige att en mycket dramatisk ökning av antalet intagna på häkte och anstalt. Läs mer…

Ökad oro över brottsligheten i samhället

Samtidigt som brottsligheten inte ökat har oron över brottsligheten i samhället har ökat kraftigt från förra året. Oron för att själv eller en närstående ska utsättas för brott är dock i stort sett oförändrad jämfört med 2022. Förtroendet för polisen har minskat efter att tidigare ha ökat under flera år. Läs mer…

Bekämpa gängen – avkriminalisera eget bruk av narkotika

Narkotikabrott är några av de vanligaste brotten i Sverige och slukar en massa resurser i polisen och rättsväsendet. Totalt anmäldes 113 500 narkotikabrott under 2022. 92% av dem är eget bruk (42%) och innehav för eget bruk (50%). Läs mer…

Arbete mot organiserad brottslighet visar goda resultat

Myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet visar goda resultat är vad svenska myndigheter hävdar i en rapport. De har åtalat fler och drivit in mer pengar. De har gjort fler kontroller och utredningar. Mätt ut mer pengar. Utvisat fler människor. Läs mer…

Fritagning av morddömd i Södertälje

Minst två maskerade gärningspersoner hotade kriminalvårdens personal när de skulle till tandläkaren vid tiotiden idag med en intagen person. Pojken transporterades av tre personer från Kriminalvården. Enligt uppgifter i media var han bojad då han betraktades som rymningsbenägen. Läs mer…

Satsning mot organiserad brottslighet gav många straffade

Polismyndighetens del i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet under 2021 innebar 448 utdömda fängelseår, vilket är det högsta antalet sedan satsningen inleddes. Det visar en rapport som överlämnats till regeringen idag. Information från dekrypterade kommunikationstjänster som Enchrochat, Sky ECC och Anom har varit avgörande för mängden fällande domar. Läs mer…

Kriminella skötte vapenhandel från Kumlabunkern

I slutet av juli greps en 19-årig man i Karlstad. I ett buskage i närheten hittade polisen ett illegalt vapen. 19-åringen är gängkriminell och inblandad i en pågående konflikt. Han har varit  inblandad i minst en skottlossning. Läs mer…

Fängelser fungerar som plantskolor för kriminella gäng

I ett intressant avsnitt av radiprogrammet Konflikt behandlades frågan om de kriminella gängen i fängelserna. Med utgångspunkt från utvecklingen i Brasilien där fängelserna i praktiken tagits över av kriminella gäng och USA tar gängtillhörighet nästan är ett måste för att klara sig i fängelserna togs situationen på svenska fängelser upp.  Läs mer…