Tredubbling av mutbrottsåtal på tre år

Inte mindre än 96 åtal avseende mutbrott väcktes i Sveriges domstolar under 2023. Det är nästan en tredubbling av mutbrottsåtal sen 2020 då antalet åtal uppgick till 38. Av de 96 åtalen under 2023 ledde 77 procent till en fällande dom, främst med dagsböter som påföljd. Läs mer…

Meteoriter som ramlar ner på jorden tillhör markägaren

De meteoriter som ramlar ner på jorden och i Sverige tillhör enligt en dom i Svea hovrätt markägaren på platsen. Domen innebär att den fastighetsägare på vars mark meteoriten har fallit, genom sitt bolag, har bättre rätt till meteoriten än de två personer som hittat och tagit med sig meteoriten. Läs mer…

Polisen vill ha mer pengar och det är meningslöst

Det är som vanligt. Polisen vill ha mer pengar. Som alltid spelar det en marginell roll för nivån på brottsligheten. Oavsett hur många eller få poliser Sverige har är brottsligheten ungefär densamma. Detta sagt även om det råkar vara så att brottsligheten idag är mindre än på 1980-talet och 1990-talet. Läs mer…

Utredning mot åklagare med gängkriminell släkting läggs ner

Förundersökningen mot en åklagare om misstänkt tjänstefel har lagts ned, eftersom det inte går att bevisa att åklagaren har handlat brottsligt. Den aktuella åklagaren ska vara släkt med en gängkriminell som varit en del av de våldsamma konflikterna i Stockholm och Uppsala under 2023.  Läs mer…

Visitationszoner och vistelseförbud

Den 1 februari infördes lagen om vistelseförbud i Sverige. Lagen innebär möjlighet att begränsa att en person som främjar grov brottslighet ska få vistas på vissa platser, utan att personen har dömts för brott. Vistelseförbudet riktar sig mot enskilda individer Läs mer…

Det är regeringen som skapat de minderåriga mördarna

Nedskärningarna och privatiseringarna av skolan har lett till att en mängd elever från dåliga och fattiga uppväxtförhållanden inte klarar skolan och inte får några betyg. De kommer då inte in på högre utbildningar och kan inte heller få arbete. Läs mer…

Domstolsanställd dömd till fängelse

Attunda tingsrätt har meddelat dom i ett mål där en domstolshandläggare åtalats. Den åtalade kvinnan dömdes för ett grovt brott mot tystnadsplikt, ett grovt dataintrång, tre fall av brott mot tystnadsplikt och ett dataintrång. Påföljden bestämdes till fängelse i ett år och nio månader. Läs mer…

Misslyckad narkotikapolitik försvaras av ETC

En rapport som visar att den svenska narkotikapolitiken är ett enormt misslyckande har just presenterats. Den kostar en massa pengar till ingen som helst nytta. Polisen och rättsväsendet lägger ner en massa resurser på ingenting. Läs mer…

Att läsa om gängbrottsligheten

När det gäller gängbrottsligheten kommer det nya böcker med en viss regelbundenhet. Det är många typer av böcker, Sådan där kriminella själva berättar om livet i de kriminella gängen, berättelser av personer som drabbas och drabbats av gängvåldet, reportage, vetenskapliga publikationer, gangsterromaner och deckare. Läs mer…

Domstolsanställd åtalad för grovt brott mot tystnadsplikt

En domstolshandläggare vid Attunda tingsrätt i norra Stockholm har åtalats för grovt brott mot tystnadsplikt, brott mot tystnadsplikt, grovt dataintrång och dataintrång av normalgraden. Enligt åtalet har kvinnan förmedlat sekretessbelagd information till en man som ingår i ett kriminellt nätverk i norra Stockholm. Läs mer…

Hur brottsligheten ser ut och vad som kan göras?

Sverige har mycket låg brottslighet. Det finns inte många andra länder som har lika låg brottslighet. Nu är det iofs svårt att jämföra brottsligheten mellan länder då lagstiftningen ser mycket olika ut. Väldigt mycket av det som anses vara ett brott i Sverige är inte brott i många andra länder. Läs mer…

Ökad oro över brottsligheten i samhället

Samtidigt som brottsligheten inte ökat har oron över brottsligheten i samhället har ökat kraftigt från förra året. Oron för att själv eller en närstående ska utsättas för brott är dock i stort sett oförändrad jämfört med 2022. Förtroendet för polisen har minskat efter att tidigare ha ökat under flera år. Läs mer…

Internationell insats – frihetsberövade och stora beslag

Mellan den 10-12 oktober deltog myndigheter från tio länder i en gemensam insats för att förebygga och stoppa organiserad gränsöverskridande brottslighet i Östersjöområdet och norra Europa. Insatsen var end el av samarbetet Empact Trident. Läs mer…

Nytt arbetssätt på Åklagarmyndigheten i Stockholm

Ett nytt arbetssätt hos polis och åklagare har varit nödvändigt för att ta hand om alla gängrelaterade brott i Stockholm. Det har kan också vara den del av det som lett till både ökad lagföring och att brott har kunnat förhindras. Åklagarmyndigheten anser i alla fall att så är fallet. Läs mer…

Bekämpa gängen – avkriminalisera eget bruk av narkotika

Narkotikabrott är några av de vanligaste brotten i Sverige och slukar en massa resurser i polisen och rättsväsendet. Totalt anmäldes 113 500 narkotikabrott under 2022. 92% av dem är eget bruk (42%) och innehav för eget bruk (50%). Läs mer…