Paul Anderson Industrier – ByggPaul

Varje större svensk stad tycks ha haft eller ha sitt eget bygg- och fastighetsbolag.Det tre största städerna och några fler städer hade och har mer än ett. Norrköping hade och har Lundbergs, Göteborg Kullenbergs (försvunnet), Wallenstam och Platzer, Uppsala Diös med flera. Västerås hade Paul Anderssson och har fortfarande Arvid Svensson.

Mitt under första världskriget, år 1915, startade ingenjör Paul Anderson egen byggnadsfirma:

Uppdragen var de första åren huvudsakligen knutna till järnhanteringen i Mellansverige, exempelvis uppförande av masugnar, valsverk, kolhus och kraftstationer. Så småningom förflyttades verksamhetens tyngdpunkt mot byggande för verkstadsindustrin, inte minst Asea i Västerås.

År 1937 ombildades firman till aktiebolag, Byggnadsaktiebolaget Paul Anderson. Trots krisåren under andra världskriget växte verksamheten och efter krigsslutet började firman att med mobila kranar och fordon utföra tunga lyft och transporter. Därmed var grunden lagd för innehavet av landets under många år största kranpark för taxilyft.

Bolaget uppförde och drev också ett flertal fabriker för tillverkning av färdigblandad betong och blev med tiden också en av de dominerande aktörerna när det gällde tillverkning och slagning av betongpålar.

1964 hade Byggnads AB Paul Anderson 650 anställda och 1972 hade Paul Anderson Industrier AB som bolaget då hette nästan 900 anställda. Däremellan hade dock det ursprungliga bolaget delats upp i flera, 1969 skapades tre olika oberoende bolag ur det ursprungliga Paul Andersson, nämligen ByggPaul, Kramo och Ekebro. Moderbolag i koncernen blev Paul Andersson Industrier.  Ekebro tog hand om Paul Anderssons tillverkning av färdig betong. Något som Paul Anderssons börjat med redan 1947 som tredje företag i Sverige. Paul Andersson skaffade sin första grävmaskin 1936 och sin första mobilkran redan 1947. Kramo var ansvarigt för tunga lyft, tunga transporter och uthyrning av maskiner. Därefter växte företaget kraftigt:

Under 1970-och 1980- talen omfattade ByggPauls byggande hela Sverige, och man genomförde i samarbete med svenska exportörer ett stort antal projekt utomlands. Även Ekebro och, inte minst Kramo, expanderade utöver Sveriges gränser. Koncernens konstruktionsavdelning utförde både fristående egna projekt och biträdde vid s k totalentreprenader. Exempelvis var man projekterings- och samordningsansvarig för evenemangsanläggningen ”Globen” i Stockholm.

Paul Andersson Industrier brösnoterades 1983. 1986 var huvudägarna i företaget Bengt Magnusson och Bengt Mattsson med 24,0% respektive 15,7% av rösterna och 6,7% respektive 9,1% av kapitalet. Andra medlemmar i familjen Magnusson hade 0,6% av rösterna. B & B Invest kontrollerade 10,2% av rösterna men stod för 17,2% av kapitalet och Fjärde AP-fonden för 16,7% av kapitalet och 9,9% av rösterna. Jan Andberger kontrollerade 8,4% av rösterna, andra medlemmar i hans familj 1,0% och Björn Bygge 6,6% samt andra medlemmar i hans familj 0,4%. Paul Andersson Industrier innehade för sin del 22,4% av rösterna och 10,2% av kapitalet i B & B Invest, ett företag kontrollerat av Karl-Adam Bonnier.

Paul Anderson Industrier och ByggPaul tycks ha gått under som en följd av fastighetskrisen i början av 1990-talet. Dotterbolagens verksamhet överfördes till andra intressenter, och moderbolaget övertogs av Sifab AB som sin tur senare köptes av det börsnoterade Tornet AB. Majoriteten av aktierna i detta företag såldes sedermera till Ratos AB. Varken Tornet AB, Sifab, Paul Andersson Industrier eller Byggpaul finns idag. Det finns dock ett annat fastighetsbolag med namnet Tornet. Ett företag som kontrolleras av familjen Paulsson.

Kramo AB fick nya ägare, expanderade utomlands och köpte upp maskinuthyrningsverksamheten i Citarent AB och RBM AB samt delar av Tidermans AB. 1995 bytte företaget namn till Cramo AB och 2006 köptes hela Cramo-koncernen av det finska bolaget Rakentajain Konevuokraamo Oyj (RK) som då bytte namn till Cramo Oyj. Företaget har cirka 2 600 anställda i 14 länder. Ekebro försvann som självständigt företag vid en fusion 1994 (sannolikt med AB Färdig Betong).

Andra källor:
Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Olof & Birgitta Forsgren, Vem äger vad i Svenskt näringsliv, 1972
Sveriges 1000 största företag 1973, 1973
Olof Forsgren, Vem äger vad i Svenskt näringsliv, 1976
Sven-Ivan Sundqvist, Ägarna och makten, 1986
Sven-Ivan Sundqvist, Ägarna och makten, 1987

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements