Hirsch

David Hirsch (1741-1811) kom till Sverige 1792 några dagar före mordet på Gustaf III. Han fick 1793 skyddsbrev som kramhandlare genom Elias Magnus försorg. Elias Magnus hade bott i Sverige ett tag. David Hirsch hade tidigare arbetat för Magnus när denne var verksam i Strelitz. Strax slog han sig istället på valutaväxling och öppnade ett växlingskontor. 1801 öppnade ett kattuntryckeri som fyra år senare var Stockholms största. Hans tre söner var sockerbagaren Hirsch Davidson Hirsch (1770–1844), Meijer David Hirsch (1772–1833) och köpmannen Isaak David Hirsch (1776–1843).

Isaak David Hirsch hade 7 barn, av sönerna blev David Isaac Hirsch grosshandlare och ägare till ett sockerbruk på Norrmalm, Abraham Hirsch (1815-1900) var förläggare av musik, delägare i och ekonomichef för Aftonbladet 1869-79, aktiv politiker i Stockholm med mera. Sonen Simon Hirsch (1809-88) var grosshandlare och sonen Adolf Hirsch (1816-86) landskapsmålare.

Abraham Hirsch hade 8 barn. Dottern Hanna Hirsch (1864-1940) var konstnär och gift med konstnären Georg Pauli (1855-1935). Sonen Hjalmar Hirsch var skådespelare och sonen Otto Hirsch bokhandlare. Sönerna Ivar Hirsch och Otto Hirsch tog över faderns förlagsverksamhet i början av 1880-talet. Han ägde Nordiska Bokhandeln i korsningen Fredsgatan och Drottninggatan från 1901.

Simon Hirsch hade tre söner i sitt äktenskap med Therese Suber (1819-1905), Moritz Hirsch (1840–1926), affärsmannen och byggmästaren Isaak Hirsch och ingenjören Oscar Hirsch. Desto fler döttrar, varav Sara Hirsch (1838-1890) var gift med Joseph Rubenson, Betty Hirsch (1842-1906) var gift med Herman Meyerson, Augusta Hirsch (1845-1919) gift med Joseph Marcus och Lovisa Hirsch (1854-1927) med Samuel Otto Samson. Betty Hirsch och Herman Meyerson fick bl.a. döttrarna Gerda Meyerson (1866-1929) och Agda Meyerson (1866-1924) som båda var mycket aktiva i föreningsliv och politik

Isaak Hirsch (1843-1917) var grosshandlare, storbyggmästare och fastighetsägare. Han byggde bland annat Kungsbropalatset i Stockholm och Hirschska huset i Sundsvall. Han drev också grosshandelsverksamhet tillsamman med en kompanjon:

Redan vid 18 års ålder startade han sin egen verksamhet. Från en lägenhet vid Stora Nygatan i Gamla stan i Stockholm sålde han Bolinders spisar och Brusaholms gjutgods. Rörelsen utvecklades snabbt när Hirsch började importera manufaktursmide och träskruv från England, samtidigt som han i stor skala förmedlade export av pressad spik från Charlottenberg och järnplåt från Skebo bruk.

1870 var omsättningen 1, 4 miljoner kronor. Sina förtjänster placerade han oftast med stor framgång i industrier och exploateringsföretag och hann under årens lopp vara delägare i omkring 250 bolag. Affärer var det enda som intresserade honom och brorsonen Axel menar att om han i grund och botten inte hade varit så snäll och hjärtligt vänlig, hade detta engagemang i affärer och spekulationer gjort Isaak Hirsch odräglig.

Järnaffärerna överlät han 1893 på kommanditbolaget Burman & Co, samma bolag kom också att äga de bägge husen i Sundsvall. För en tid drog han sig tillbaka, men återkom för nya byggnads- och tomtspekulationer. Hirsch hade byggt sitt första hus på Styrmangatan 6 år 1865.

I fortsättningen inköpte han fastigheter i utkanterna av det dåvarande Stockholm, som inom kort blev attraktiva bostadsområden och gav exploatörerna stora förtjänster. 1875 lät Hirsch uppföra de första husen på Karlavägen. Senare lät han bygga fem fastigheter utmed Strandvägen.

Isaak Hirsch var även grundare av Oscarsteatern i Stockholm som öppnade 1905. Han hade inga officiella barn, men var sannolikt far till bankiren Gösta Kyhlberger (1882-1926) och dennes syster Margareta Kyhlberger, gift med Birger Olsson och senare omgift Gelin. Huvuddelen av hans förmögenhet skänktes till välgörande ändamål, vara det mesta gicks till Stiftelsen Isaak Hirschs minne.

I stiftelsens första styrelse satt många släktingar, brodern Oscar Hirsch, dennes son Axel Hirsch, Birger Olsson och som suppleanter Frank Hirsch, Gerda Meyerson och Gösta Kyhlberger. Dessutom var Joh. O. Ramstedt, Karl L. Lundberg, Herman Lamm, Harald Lettström (sannolikt en förfader till kungens vän med samma efternamn), Wendla Rossander, Agda Montelius och som suppleant Ebba Wedberg. Än idag sitter ättlingar till släktingar i styrelsen, exempelvis Olle Wästberg, Carl Hirsch och som suppleant David Wästberg.

Den tredje sonen till Simon Hirsch, Oscar Hirsch (1847-1931) var ingenjör och politiskt aktiv i föreningslivet. Han var styrelsemedlem och ordförande i en rad föreningar och företag såsom Israelitiska Sjuk- & Begravningssällskapet, Ynglingaföreningen, Allmänna försörjningsinrättningen (1910-1917), Byggnads AB S:t Erik (1912-1931) och AB Stockholms Arbetarhem (fr o m grundandet 1893) och som styrelseledamot i Stockholms stads Sparbank, IndustriKredit AB, Patriotiska Sällskapet, Stockholms Stads Fattigvårdsnämnd (1906-1916), Asylerna för Husvilla, Åkerbrukskolonien Hall, Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor som han var med och grundade 1883, m.fl. Han var också stor fastighetsägare och ägde en stor mängd aktier i olika företag. 1875 grundade han även företaget Bockholm-Sättra AB som drev ett tegelbruk i Bockholms-Sättra. Tegelbruket lades ner under första världskriget, år 1916. Som mest hade det 225 anställda, huvudsakligen säsongsanställda. 1908 var det 160 anställda under den aktiva säsongen.

Oscar Hirsch var gift med Fanny Saloman (1856-1880). De fick ett barn, sonen Axel Hirsch. Fanny Hirsch dog i barnsäng vid 24 års ålder tillsammans med sitt andra barn, en flicka. Oscar Hirsch gifte aldrig om sig. På sin 70-årsdag grundade han ett vilohem till sin sen länge döda hustrus minne:

På sin 70-årsdag år 1917 skapade Oscar Hirsch genom en donation ett vilohem för psykiskt sjuka kvinnor till minne av sin hustru. Hemmet var utslussning från mentalsjukhus till ett boende på egen hand. Detta vilohem kallade han ”Fanny Hirschs Minne”. Verksamheten påbörjades år 1919. För att finansiera driften grundades Stiftelsen Fanny Hirschs Minne samma år. Sjukhemmet lades ner i mitten av 1980-talet, men stiftelsen fortlever med syftet att ge ekonomisk hjälp till psykiskt sjuka.

Vid sin död testamenterade Oscar Hirsch sin förmögenhet och sina fastigheter till Stiftelsen Oscar Hirschs minne som därmed blev en av Stockholms största privata fastighetsägare. På 1960-talet köpte stiftelsen upp alla aktier i AB Stockholms Arbetarehem och Byggnads AB S.t Erik. Stiftelsen är än idag en av Sveriges större välgörenhetsstiftelser med ett kapital på omkring en miljard, äger ett tiotal fastigheter på lite olika håll och delar varje år ut 3 miljoner till olika föreningar och verksamheter. I Denna stiftelses styrelse tycks det inte sitta några familjemedlemmar.

Oscar Hirschs enda barn var Axel Hirsch (1879-1967) som aldrig gifte sig. Han donerade stor summor under sitt och vid sin död. Bland annat till Stiftelsen Fanny Hirschs Minne och Samfundet S:t Erik. Samfundet S:t Erik fick i uppdrag att bilda en stiftelse med donationen i Axel Hirsch testamente, det blev Stiftelsen Axel Hirschs fond. Samfundet S:t Erik förvaltar också Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana som grundades av Margot Höjering år 2001.

Den äldste sonen till Simon Hirsch, Moritz Hirsch var klädeshandlare och skräddare för det fina folket i Stockholm. Greta Garbo var en av hans kunder. Han var gift med Sara Eliasson. Hans söner Erik Hirsch (1872-1946) och Frank Hirsch (1871-1952) var tekniker och företagare. Erik Hirsch var gift med Lisa Sachs (dotter till Max Sachs, bror till Josef Sachs) och Frank Hirsch var gift med Ina Törnblom.

Frank Hirsch var innehavare av en maskinfabrik 1897-1913, verkställande direktör i AB Frank Hirschs Maskiner 1913-17 och i AB Svenska Maskinverken 1917-19. AB Svenska Maskinverken bildades genom en sammanslagning av tre maskinfabriker, AB Frank Hirsch Maskiner  AB Södertelge Verkstäder och Söderhamns Nya verkstads AB. 1917 hade Frank Hirsch Maskiner 400 anställda. Senare köptes även August Westmans verkstads AB i Östersund upp liksom en del andra mindre mekaniska verkstäder.1921 gick AB Svenska Maskinverken i konkurs och verksamheten övertogs av ett nybildat bolag med samma namn kontrollerat av Skandinaviska Kredit AB och närstående finansintressen.

Frank Hirsch och Erik Hirsch grundade 1929 AB Industricentralen i Stockholm. Industricentralen var Sveriges första så kallade industrihotell. Frank Hirsch ägde även Balingsholms gård.

Erik Hirsch blev 1903 VD i det nybildade bolaget AB Pump-Separator som troligen ägdes av honom och Alrik Hult (1867-1964).  AB Pump-Separator köptes senare upp av AB Separator (senare Alfa-Laval) och verksamheten flyttades år 1928 till AB Separators verkstäder. Pump-Separators industrilokaler togs över av AB Industricentralen.

Erik Hirsch dotter Greta Hirsch (1912-2006), gifte sig med journalisten, företagaren och författaren Erik Wästberg (1905-54). Deras söner är Per Wästberg (1933-) och Olle (Olof Mattias) Wästberg (1945-). Per Wästberg är ledamot av Svenska Akademin. Tillsammans med Hans Göran Franck grundade han den svenska avdelningen av Amnesty 1964, och var under de följande åren ordförande i svenska PEN och sedan också av den internationella moderorganisationen av PEN 1979–1986. Wästberg var från 1953 kulturskribent vid Dagens Nyheter och åren 1976–1982 chefredaktör. Han har också varit verksam i Stockholms skönhetsråd. Olle Wästberg har sönerna David Wästberg (1974-) och Elias Wästberg (1981-). Olle Wästberg är är styrelseledamot i Föreningen Svenskar i världen (SVIV), Svenska-Amerika-Stiftelsen och i fastighetsföretaget AB Industricentralen och i Etheco A/S.

En annan dotter till Erik Hirsch och Lisa Sachs var Margot Höjering (1920-2013) som var bokförläggare. Lena Billing, syster till Olle Wästberg och Per Wästberg var i flera år VD för AB Industricentralen och sitter fortfarande i styrelsen. Hennes son Tomas Billing är idag VD för familjen Ax:son Johnsons företag Nordstjernan och en makthavare i familjen Johnsons företagsimperium. Han sitter dessutom på en maktposition i Stena-koncernen genom att vara med i Stenas sfärråd.

Familjeföretaget AB Industricentralen som är ett fastighetsbolag ägs idag av 25 ättlingar till Erik Hirsch och Frank Hirsch. Carl Hirsch är VD och styrelsemedlem. Övriga styrelsemedlemmar är Olof Sjöström, Lena Billing, Frank Sture Werner, Eva Katarina Wredmark, Olle Wästberg och Madeleine Kling. Om alla de nämnda är ättlingar till företagets grundare vet jag inte, men Carl Hirsch, Lena Billing och Olle Wästberg är det i alla fall.

Det finns också andra obesläktade familjer i Sverige som bär namnet Hirsch.

Andra källor: Per Wästberg, Axel Hirsch, 2002

Mer: Hem & Hyra, SVT, Arvsfondsprojekt, DN, SVD,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Frank Hirsch, , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Hirsch”

Kommentarer är stängda.