Mos maiorum

..kallas en polisoperation som ska genomföras 13-26:e oktober 2014. Denna fras betyder ungefär “de äldstes väg” och refererar till de oskrivna lagar som upprätthöll traditionen inom romarriket – alltså upprätthållandet av Europa som det alltid varit, med hjälp av det mer eller mindre laglösa gränskontrollsamarbetet Frontex.

Två gånger årligen, en varje gång EU har ett nytt ordförandeland, genomförs en koordinerad polisaktion i, genom och omkring hela EU. Det operativa målet är att täta yttre och inre gränser. Genom att kartlägga kopplingar mellan “illegala inresor” och “sekundära rörelser”, kan så många som möjligt förhindras att nå sina ”slutmål” (framförallt med utökade direktiv till den ordinarie patrullerande polisen – som vi kunde se förra våren bland annat i Stockholms tunnelbana i det svenska Reva-projektet) och hämma vad makthavarna kallar ”irreguljär migration och illegal vistelse”.

I samarbetet används en rad olika metoder:
– utökade kontroller vid eu-interna gränsövergångar, flygplatser och knutpunkter för tåg.
– använda information från asyl-intervjuer
– mer ‘förvarstagande’
– mer samarbete mellan vanlig polis och gränspolis
– mer informationsutbyte mellan länder (information om ressätt, resväg, nationaliteter på både migrant och ‘smugglare’)
– samarbeten med angränsade länder för att skapa “buffertzoner” så som i Marocko, eller som för en vecka sedan när återtagandeavtalet med Turkiet trädde i kraft (Visumkraven för Turkiska medborgare kan komma att lättas mot att Turkiet går med på att “återta” migranter som EU inte vill ha).

I stockholmsprogrammet från 2009 som av många anses vara EU:s 5-årsplan för inre och yttre säkerhet där migration (som bara delvis preciseras till den “irreguljära” migrationen) slås fast som ett av de mest allvarliga kriminella hoten mot Europa. På det sättet får man en sammankoppling mellan migration och kriminalitet, mellan flyktingar och kriminella. Något som de sedan använder för att rättfärdiga en utökad registrering av alla förflyttningar även inom EU – 50 miljoner euro har redan betalats ut till upprättande av nationella system för att hålla reda på uppgifter om passagerare, så kallade PNR (Passenger Name Record) som inkluderar namn, flygrutter, adresser, kontaktuppgifter, extrabeställningar, betalningsinformation, bagage m.m. Dessa databaser gör det sen möjligt att söka efter ”misstänkta mönster” – trots att hela projektet har fällts i EU-parlamentets rättighetskommitté.

Operationerna kan ses som en del av ett större projekt av misstänkliggörande av allt utom-europeiskt. Genom att använda misstänkliggörande termer som “illegal-”, “smuggling”, “irreguljär-” och sedan vara systematiskt ospecifik med vad dessa termer betyder skapas en bild av ett hot mot Europa. Samtidigt som flyktingar kriminaliseras på detta sätt gör EU avtal med grannländer för att stoppa och omöjliggöra flykt. Exempelvis kan EU nu lagligt skicka ut alla människor som inte är välkomna i utbyte mot att turkiska medborgare ska få visum lite lättare. Samma utpressningstaktik som EU använder mot t.ex. Marocko: Gränskontroller och ‘återtagande’ av flyktingar mot biståndspengar och handelsavtal.

Detta sker samtidigt som Italien stänger ner sin sjöräddningsverksamhet Mare Nostrum, vilket återigen lämnar de som flyr i båtar över Medelhavet i händerna på Frontex.

Svensson/Ingen Människa är Illegal

Intressant?
Mer: Motkraft, Politism1, 2, ETC, AB, Metro, Troberg, Annarkia,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Andra källor:
Om  Watch the Med, en alarmtelefon för hjälp till flyktingar

Advertisements

Ett Svar på “Mos maiorum”

Kommentarer är stängda.