Många rykten om Mos maiorum

Mos maiorum är ett europeiskt samarbete kring gränskontroll inriktat på människosmuggling och kriminella nätverk. Det har också kallats ”superreva”. Det är ett verkligt existerande projekt som dock sannolikt inte innebär fler och utökade inre gränskontroller under en tid, på det sätt som Reva-projektet fungerar eller fungerade. De flesta uppgifter som sprids om projektet, polisinsatser som kanske kan vara kopplade till gränspolisens samarbete osv är dessutom falska, rykten utan substans och rena missförstånd. De allra flesta poliskontroller som människor blir vittnen till är helt vanliga kontroller som handlar om brottsmisstankar eller att polisen griper folk som på något sätt är efterlysta.

Polisen i Sverige har rätt att kontrollera människor om de misstänker brott, men ingen i Sverige behöver ha id-kort eller pass på sig. Det betyder också att ingen behöver visa upp pass eller id för polisen. Vad som då i allmänhet händer är att polisen tar med den person de misstänker för brott till polisstationen. För en person med uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap är detta säkert obehagligt, men inget kommer sen att hända utan polisen släpper den omhändertagna personen så fort identiteten fastställts och och inget brott kan misstänkas.

Polisen har ingen rätt att kontrollera en person bara för att den ser ”utländsk” ut eller för att de tror att det är en invandrare.  Det måste alltid finnas misstanke om brott. Detta gäller i praktiken även vid inre utlänningskontroll:

5 § Inre utlänningskontroll fa?r, enligt 9 kap. 9 § tredje stycket utlänningslagen (2005:716), ske endast om det finns grundad anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här i landet eller om det annars finns särskild anledning till kontroll.

[…]

Rekvisitet ”annars finns särskild anledning till kontroll” bör kunna tillämpas när det finns anledning att kontrollera identiteten på en utlänning i samband med t.ex. ett frihetsberövande eller en brottsutredning. Vid fordons- och förarkontroll kan inre utlänningskontroll ske i samband med att förarens identitet och rätt att framföra fordonet kontrolleras. Vid en sådan kontroll bör även en passagerare i ett fordon bli föremål för inre utlänningskontroll om det föreligger objektiva omständigheter som ger grundad anledning till kontroll.

Oavsett detta finns det anledning att vara vaksam på vad polisen gör, men det finns ingen anledning att vara paranoid och att sprida rykten som bara skrämmer upp folk. Polisen kan ju kolla folk och i efterhand konstruera en historia om hur misstanke om brott gjorde kontrollen nödvändig. Sådant har hänt och händer, men är så vitt det är känt inte speciellt vanligt i Sverige.

De flesta flyktingar som uppehåller sig i Sverige utan tillstånd, så kallade papperslösa, som grips av polisen och utvisas får polisen tag på i hemmet, där de bor. Oftast får polisen tipsen från grannar eller bekanta till den aktuelle flyktingen. Risken att åka fast ute på stan eller när någon åker kollektivt är extremt liten. Det är inte sådant papperslösa ska oroa sig för, utan snarare vilka de umgås med, arbetar ihop med och bor grannar med. Risken att åka fast på stan eller i kollektivtrafiken är sannolikt mindre än risken att åka fast vid körkortskontroller utförda av trafikpolisen.

Och, nej, ”superreva” är inget steg mot fascism. Det må vara obehagligt och otrevligt för den som blir kontrollerad men inte mer än så. Reva var och är ett samarbete som syftar till att snabbare verkställa beslutade utvisningar. I ett sådant projekt är det viktigt med inre utlänningskontroller. I Mos maiorum ingår inget som handlar om fler och snabbare utvisningar.

Mos maiorum är enligt polisen i Sverige istället i första hand ett projekt riktat mot människohandel och människosmuggling. Huvuddelen av de personer som smugglas in i Europa är sannolikt flyktingar, men det är också vanligt att barn, kvinnor och andra smugglas in för att arbeta, när det gäller kvinnor så handlar det ofta om arbeta som prostituerad eller på porrklubbar. Sådan människosmuggling sköts av grovt kriminella och parallellt med människosmugglingen brukar också narkotikasmuggling och annat förekomma. Många tungt kriminella tjänar förstås också pengar på att transportera flyktingar. Inre utlänningskontroller är i detta sammanhang inget som kan göra polisens arbete effektivare.

Projektet slår dock mot flyktingar på en rad sätt. Stoppas människosmugglare så stryps möjligheterna för många flyktingar att ta sig in i Europa. Ett sätt att stoppa människosmuggling är att kolla upp dem som använder sig av människosmugglare för att komma hit. Så kommer säkert att ske på olika sätt, men i Sverige sker det sannolikt inte genom masskontroller på kollektivtrafiken eller liknande sätt. Helt enkelt för att det är olagligt. Inget sådant har heller kunnat bevisas så här långt. Men i andra länder kan sådant vara möjligt. Projektet kan alltså oavsett dess formella inriktning och vad polisen uppger och säger ses som en häxjakt på papperslösa och flyktingar. Men det är inte primärt inriktat på papperslösa på det sätt som Reva är.

Normalt sker 2 500 inre utlänningskontroller per månad i Sverige. Projekt som liknar Mos maiorum har genomförts tidigare och har innefattat kontroller av omkring 5 000 – 10 000 personer i hela Europa. Antalet kontroller som kan tänkas genomföras i Sverige med anledning av aktionen är med andra ord mycket få. Speciellt med tanke på att Sverige inte har någon gräns till nåt land utanför Schengen-samarbetet.

Det har också sagts att gränskontrollen i Europa, Frontex, ska delta i projektet. Så verkar inte vara fallet annat än på analyssidan.

Intressant?
Media: Internationalen, Röda Malmö, Rummet, Arena,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements