Brott, klimat och invandring – prioriterat av väljarna i EU-valet

Brott, klimat och invandring är det svenskarna vill att EU ska satsa på, enligt en DN/Ipsos-undersökning. Den akuta brottsligheten får lättförståeligt 42 procent, det händer ju här i Sverige just nu. Den är konkret i vardagen, bovarna vet vi ungefär vilka de är, många oroas över att bli offer i gatuvåldet och bombsprängningarna. Läs mer…

Bonden, hönan, ägget och marknaden

Det är verkligen svårt att förstå det svenska lantbrukets vurm för fria marknader samtidigt som man ständigt beklagar sig över resultatet av konkurrensen. Kraven på lika villkor är orealistiska, i grunden inte heller önskvärda och skulle heller inte förändra mycket. Läs mer…

Europols rapport om samhällsfarliga kriminella gäng och nätverk

Jag har läst Europols rapport om samhällsfarliga kriminella gäng i Europa flera gånger. I rapporten finns inte ord om kriminella svenska nätverk eller gäng. Däremot står det att kriminella Sverige är ledande vad det gäller bedrägerier. Men det är en Läs mer…

Sveriges partier om EU och miljöfrågor

WWF har frågat Sveriges partier om EU och miljöfrågor. Sju av åtta partier uppger att de vill ha klimat och miljö som ett av EU:s främsta prioriterade områden de kommande fem åren. Bara tre partier ställer sig dock bakom bindande mål för att skydda naturområden. Läs mer…

Fediversum – EU i spetsen för utveckling av fria programvaror

De flesta programvaror som är gjorda för Fediversum är fri och öppen programvara.  Många programvaror för Fediversum utvecklas i Japan, Tyskland och Frankrike och EU är en stor finansiär när det gäller utvecklingen av många av dessa programvaror. Läs mer…

Sällsynta jordartsmetaller har ökat kraftigt i bilar

Sällsynta jordartsmetaller som neodym och dysprosium har ökat enormt i nya bilar sedan 2006, med 400 respektive 1 700 procent. Men återvinningen är liten och metallutbudet räcker inte för att möta efterfrågan på bland annat elbilar, enligt en Chalmerskartläggning. Läs mer…

Akutbistånd hotas av att banker stänger föreningars konton

Efter 25 år som kund fick Said Agai i våras beskedet från Swedbank att kontot stängs ner. Den svensk-kurdiska föreningen “Stöd till kurdiska barn”, eller Kazîwey Rojhelat, som den också kallas fick utan närmare förklaring beskedet att Swedbank stänger ner ger föreningen en månad på sig att hitta en ny bank. Läs mer…

EU och USA kontra BRICS?

Krisande imperier är farliga imperier. Trumps USA är en reaktion mot bland annat Kinas uppgång. USA måste bli ”Great Again”. Rysslands krig mot Ukraina är ett försök att behålla kontrollen av den viktigaste icke-ryska delen i det tsar-stalinistiska storryska imperiet, som sedan Sovjets fall varit på dekis. Läs mer…

Vad är socialism för V:s programkommission?

Vänsterpartiets programkommission har publicerat några tankar inför den programrevision som ska beslutas om på nästa års partikongress. Det är bra. Och där finns en del annat att glädjas åt: som att de nio ledamöterna skriver att vänstern behöver ett långsiktigt projekt med en egen grundberättelse som tar över dagordningen från högern. Och som att socialismen innebär en gemensam och personlig frigörelse. Läs mer…

Ukrainakriget – Ukrainas sak är vår!

USA:s, NATO:s och EU:s engagemang för Ukraina är förstås inte helt osjälviskt. Putin har rätt i att en aspekt av Ukrainakriget är västs framgångsrika expansion in i östra Europa. Och Ukrainas regering är såväl provästlig som borgerlig – med brister vad gäller arbetarnas rättigheter. Läs mer…