Våldsbrotten ökar inte och folk vill inte ha hårdare straff

Det finns en enorm massa idéer och fördomar om brottslighet som alla är falska. En del tror att det svenska folket vill ha hårdare straff. Det vill det svenska folket inte. En del tror att våldsbrottsligheten ökar, vilket den inte gör och andra tror att hårdare straff minskar brottsligheten på ett effektivt sätt. Det är inte fallet. Detta påpekar några kriminologer och forskare, Felipe Estrada och Henrik Tham,  i DN:

Våldsbrottsligheten minskar i västvärlden. I Sverige har det dödliga våldet minskat enligt Brå från i genomsnitt 108 fall per år i början av 1990-talet till 83 per år 2010–2014. Denna minskning har ägt rum trots att vi under de senaste 20 åren blivit fler i Sverige.

[…]

Också sjukhusdata pekar på att det grova våldet har minskat. Antalet vårdtillfällen som gäller våldsskador har minskat från cirka 3?000 under 1990-talets inledning till omkring 2?500 under 2010-talet. Dessa data stöds också av frågeundersökningar som till del fångar upp det mörkertal av grövre våld som varken lett till polisanmälan eller slutenvård. Detta görs genom stora frågeundersökningar där allmänheten i riksrepresentativa urval rapporterar om utsatthet för våld. Både SCB:s och Brås offerundersökningar visar att färre medborgare utsatts för grövre våld på 2000-talet än åren kring 1990. När det gäller ungdomsvåld, slutligen, visar de nationella självrapportundersökningarna om brott, vilka genomförts sedan år 1995, att färre unga uppger att de begått eller utsatts för grövre våld. Kort sagt, de centrala indikatorerna forskningen använder visar att grövre våld minskat under 2000-talet. Denna utveckling stämmer väl överens med den som framträder i andra västländer.

2. Rädslan för våld minskar. När det gäller den så ofta åberopade ökade rädslan för brott, så visar Brås trygghetsstudier, som baserar sig på årliga urval av 20?000 medborgare, att rädslan för brott minskat sedan studierna började. Detta gäller oavsett om vi ser till andelen i befolkningen som oroar sig för brottsligheten som samhällsproblem, eller som är orolig att gå ut i sitt bostadsområde eller att överfallas och utsättas för våld

[…]

3. Allmänheten kräver inte hårdare tag. Enligt en aktuell nordisk undersökning vill svenskar liksom andra nordbor i genomsnitt ha samma straff som domstolarna dömer ut eller till och med lägre.

[…]

Vad medborgarna tydligt vill är dock att påföljderna ska vara rehabiliterande och att brottsoffren ska få ordentlig ekonomisk kompensation. Den förra justitieministern valde att höja straffen för allvarliga våldsbrott till en beräknad kostnad av 400 miljoner när den statliga brottsskadeersättningen låg på 120 miljoner.

Brottsligheten minskar, våldsbrottsligheten minskar, folk vill inte ha hårdare straff. Det är sanningen. Alla som påstår nåt annat har fel.

Läs lite forskningsrapporter:

Dödligt våld
Skolundersökning
Utsatthet för våld och oro för brott
Analys av våldsutvecklingen med hjälp av sjukhusdata
Svenskarnas syn på straff

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

4 Svar på “Våldsbrotten ökar inte och folk vill inte ha hårdare straff”

  1. Det finns faktiskt inga våldsbrott som ökar. Enda frågetecknet är våldtäkter där det kan finnas en reell ökning.Men lagändringar har gjort att statistiken över tid inte är jämförbar.

    Faktum är att det bara finns en enda typ av brottslighet som ökar över tid. Bedrägerier.

    1. Det ifrågasätter jag inte men min poäng är fortsatt att det är våldsbrottens undergrupper som är det intressanta för att förstå orsakssambanden.

      1. Det kan vara så, men faktum är att ingen riktigt et vad minskningen av våldsbrotten i västvärlden beror på. Den vanligaste teorin är att befolkningen blir äldre i snitt med mindre ungdomskullar och därför blir det mindre brott. Nästan alla våldsbrott begås av unga människor. Andra förklaringar är minskad/förändrad alkoholkonsumtion (gäller Sverige), att ungdomar är mer innesittande (IT har förändrat hur ungdomar umgås och att det sen 40 år tillbaks föds färre oönskade barn (legala aborter) vilket ledde till att brottsligheten började minska för cirka 25 år sen.

Kommentarer är stängda.