Minskat antal flyktingar i år

Enligt Migrationsverket kommer antalet asylsökande i år att vara färre än vad det var förra året. Totalt har 44 888 personer sökt asyl i Sverige hittills i år, att jämföra med 2014 då 81 301 personer sökte asyl.

Bara en del av flyktingarna får asyl och  2014 stod flyktinginvandringen för 30% av den totala invandringen till Sverige mätt i uppehållsrätter och uppehållstillstånd. Några av de största invandrargrupperna är dock inte med i den statistiken, som nordbor och återvändande svenskar.

Antalet flyktingar som fick asyl var cirka 35 000 personer och antalet som fick uppehållstillstånd av anhörigskäl var 42 000. Cirka 27% av anhöriginvandringen består av anhöriga fill flyktingar. Mindre än hälften av de asylsökande får alltså uppehållstillstånd i Sverige.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements