Var femte svensk vill ta emot fler flyktingar

En mycket stor del av svenskarna vill ta emot fler flyktingar än vad Sverige gör idag. Hela 17% är av den åsikten, dvs nästan var 5:e svensk. Detta enligt en undersökning gjord av TNS-Sifo på uppdrag av SVT Nyheter. 31 procent vill att flyktingmottagandet ska ligga på samma nivå som idag, dvs mycket högt. Nästan hälften av Sveriges befolkning är med andra ord tydligt flyktingvänliga enligt Sifo-undersökningen. Endast en tredjedel av svenskarna (34%) vill enligt underökningen minska flykingmottagandet. Resten, 18%, har ingen uppfattning.

Resultatet i undersökningen är i linje med SOM-institutets årliga undersökningar som stadigt visar att svenskar är ett flyktingvänligt folk och att andelen flyktingfientliga är en minoritet. I den undersökning som SOM-institutet presenterades i april i år tyckte 43 procent att det var ett bra förslag att Sverige ska ta emot färre flyktingar. Går vi däremot tillbaka till början på 90-talet låg andelen över 60 procent.

Sverige är det enda land i Europa där en större andel människor är positiva till flyktingar än den andel som är negativa. EU:s senaste statistiska genomgång av medlemsländerna kom i juli. Denna visar att Sverige skiljer sig markant från övriga EU i synen på utomeuropeisk invandring. Generellt uppskattar 34 procent av EU:s befolkning utomeuropeisk invandring, medan 56 procent är negativa. För Sverige är siffrorna omvända:

”Sweden stands out as being the only country where a large majority of the population take a positive view of the immigration of people from outside the EU (66% for the total ‘positive’ vs. 31%).”

Samtidigt minskar flyktingmottagandet i Sverige och antalet asylsökande i år beräknas bli lägre än förra året. Kanske så mycket som 20 000 färre kommer att söka asyl detta år i jämförelse med förra året. All oro för en ständigt ökande ström av flyktingar är med andra ord helt obefogad. Flyktingar står dessutom bara för en mindre del av invandringen till Sverige, år 2014 stod flyktinginvandringen för 30% av den totala invandringen till Sverige mätt i uppehållsrätter och uppehållstillstånd. Några av de största invandrargrupperna är dock inte med i den statistiken, som nordbor och återvändande svenskar. Flyktingars andel av invandringen är alltså i verkligheten ännu mindre än 30 procent.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements