Ekofiskkomplexet

Ekofisk Complex är ett sammanbyggt system av 9 oljeplattformar vilka utgör den centrala delen av Ekofisk-fältet, det äldsta av oljefälten i Nordsjön. Huvudägare är det US-amerikanska oljebolaget Conoco-Phillips. Det nuvarande komplexet heter Ekofisk II och började byggas 1994. Det gamla komplexet som hade namnet Ekofisk I och som började byggas 1969 är delvis rivet och mer kommer att rivas.

Tre av de kvarvarande plattformarna i komplexet, Ekofisk 2/4 Q, Ekofisk 2/4 FTP och Ekofisk 2/4 H används i praktiken inte längre. Ekofisk 2/4 Q som byggdes 1972 var tidigare en bostadsplattform med helikopterdäck och kontor. Plattformen stängdes 2014 och ska tas bort. Bostadsmodulerna togs bort 2014. Ekofisk 2/4 FTP är en tidigare produktions- och kompressorplattform byggd 1972 medan Ekofisk 2/4 H som byggdes 1977 är en bostadsplattform med 132 sängar inte längre används permanent.

Ekofisk 2/4 FTP var också kontrollplattform för Ekofisk 2/4 A,  2/4 B och 2/4 C fram till 2011 då kontrollrummet stängdes och all verksamhet flyttades till Ekofisk 2/4 J. 2/4 FTP fungerar idag som en mellanplattform för oljeproduktionen vid 2/4 A. Sistnämnda plattform hade boende personal fram till 1993 då Ekofisk 2/K övertog kontrollen och Ekofisk 2/4 A har därefter varit fjärrstyrd. Numera från Ekofisk 2/4 J. 1995 drabbades ledningen från 2/4 A till 2/4 FTP av en läcka som ledde till en allvarlig brand med tre döda.

Ekofisk 2/4 B är numera ihopkopplad med Ekofisk 2/4 K och dessa två sköts separat och är inte en del av det centrala Ekofiskkomplexet. Vid arbete på Ekofisk 2/4 B (Bravo) i april 1977 tappades kontrollen över oljekällan vilket ledde ett mycket stort oljeutsläpp i Nordsjön.

Ekofisk 2/4 H var komplexets centrum fram till 2013 och har kök, matsal, kraftgenerator, vattenproduktion med mera. Dessutom finns biograf, gym, umgängeslokaler, kafé, kapell, sjukhus och vårdcentral. Ekofisk 2/4 H och Ekofisk 2/4 Q har förbindelse med Ekofisk 2/4 C via broar. Ekofisk 2/4 Q har också en bro till Ekofisk 2/4 FTP.

Tidigare fanns också andra plattformar, Ekofisk 2/4 P (i drift 1974-1998), Ekofisk 2/4 T (Ekofisktanken, i drift 1973-98), Ekofisk 2/4 G (i drift 1981-1998) och Ekofisk 2/4 R (1975-98), norrut som var sammankopplade med de tre nämnda plattformarna, men de är skrotade och till stor del nedmonterade idag. Tidigare var också Ekofisk 2/4 W kopplad till Ekofisk 2/4 FTP, men den är numera riven. 2/W skadades i olyckor 1993 och 2009.

Ekofisk 2/4 C är en kombinerad produktions- och kompressorplattform som togs i bruk 1974. Produktionen transporteras till Ekofisk 2/4 J för vidare hantering. Ekofisk 2/4 C är som nämnts kopplad till 2/4 H och 2/4 Q med broar. Dessutom är den sammankopplad med Ekofisk 2/4 X via en annan bro.  2/4 X är en produktions- och borrplattform som byggdes 1996 och från plattformen går också en bro till plattformen Ekofisk 2/4 J som utgör centrum i dagens Ekofiskkomplex. 2/4 X har övertagit mycket av produktionen från 2/4 A, B och C. Tidigare var 2/4 X också centrum för kontrollen av all produktion i  Ekofisk-fältet, men det är numera 2/4 J som är det.

Ekofisk 2/4 J byggdes 1998 och är förutom centrum för Ekofisk-fältets produktion också en central transporthubb/pipelinehubb för produktionen i oljefälten Eldfisk, Embla, Tor, Ula, Valhall och Hod liksom för oljan och gasen från Gyda-fältet. All gas skeppas från Ekofisk 2/4 J i en pipeline till Emden i Tyskland medan olja och gas i vätskeform transporteras i en pipeline till Teeside i England. På Ekofisk 2/4 J finns kontrollrum för hela Ekofisk-fältet, kontrollrum för transportvägarna samt för processerna som sker på plattformen i sig själv. Dessutom produceras det färskvatten och där finns också ens stor kraftstation som producerar 44 MW el.

Ekofisk 2/4 J har bro till Ekofisk 2/4 M som i sin tur har bro till plattformarna Ekofisk 2/4 L och Ekofisk 2/4 Z. 2/4 M byggdes 2005 och är en produktions- och borrplattform som fjärrstyrs från Ekofisk 2/4 J. Den är ihopkopplad med en flyttbar borrplattform.

Ekofisk 2/4 Z som byggdes 2013 är en produktions- och borrplattform som dessutom för närvarande har en flyttbar borrplattform kopplad till sig. Produktionen och verksemheten på Ekofisk 2/4 Z sköts från kontrollrummet på Ekofisk 2/4 J men också från Tananger på norska fastlandet.

Ekofisk Complex

Den runda konstruktionen är resterna av Ekofisk 2/T, den turkosa är en flyttbara borrplattform invid Ekofisk 2/4 M och den röda är en flyttbar borrplattform invid Ekofisk 2/4 M. Ekofisk 2/4 L i förgrunden och Ekofisk 2/4 B och K är de två ihopkopplade som syns i bakgrunden

Också Ekofisk 2/4 L är nybyggd och stod färdig 2013. Det är en bostadsplattform som ersatt Ekofisk 2/4 H och Ekofisk 2/4 Q. Totalt finns det 552 sängar på plattformen som också har kontorsfaciliteter, sjukhus, vårdcentral, helikopterflygplats, kafé. träningslokaler, restaurang, och mycket mer.Det är den största bostadsplattformen på Nordsjöns oljefält och det som tillsmmans med broarna och de sammankopplade plattformarna gör Ekofisk-komplexet till en lite stad av samma typ som den mycket äldre och större Neft Dashlari i Kaspiska Havet. På Ekofisk finns det dock inga familjer på samma sätt som varit fallet på Neft Dashlari.

Läs också: Uppdelningen av Nordsjön – oljans betydelse

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!