Avprivatisering är vägen framåt

I ETC har Johan Jenny Ehrenberg skrivit en ledare om avprivatisering eller förstatliganden. Jag tycker dock avprivatisering är ett bättre ord för det är inte nödvändigtvis staten som måste ta över. Det Ehrenberg föreslår är att det apoteken, skolorna, försvarsindustrin, läkemedelsindustrin förstatligas samt att det skapas en statlig bank Läs mer…

Faktaresistensen breder ut sig

Faktaresistens blir allt vanligare och i takt med den sprids också allt mer falska nyheter och påhittade sanningar. När det gäller faktaresistens är det mest känt i samband med klimatfrågan. Högern har nästan gjort faktaresistens och falska nyheter till en konstform när det gäller klimatet. Läs mer…

Höjning av elskatten och sänkning av fossilskatten

Den svenska regeringen fortsätter med sin klimat- och miljöfientliga politik. De genomför en kraftig höjning av elskatten samtidigt som de sänker skatten på fossila bränslen kraftigt. Det kommer att leda till att omställningen av samhället går långsammare. Läs mer…

Klimatomställningen går för långsamt

I rika länder sker det en övergång till förnybar energi. De ersätter fossila bränslen i elnätet. Elbilar ersätter bensinbilar. Värmepumpar ersätter gas och olja för uppvärmning. Noterbart är att fossila bränslen efter 1980-talet inte använts i nån större utsträckning i Sverige till uppvärmning eller elproduktion. Läs mer…