Föreningen Pantrarna och gangsterkriget i Biskopsgården

Serien av mord i konflikten mellan Friskvädersnätverket och Vårvädersligan började med att Diren Öz år 2010 . Han utpekades av en del för att polisinformatör och det ansågs på vissa håll var en anledning till att han mördades. Om han var polisinformatör eller inte har aldrig klarlagts. Men det har förnekats av alla i hans närhet.

Vid ett dubbelmord på Väderilsgatan år 2013 dödades Arap Savran och Shoyep Badpa. Mördarna misstänktes komma från Vårvädersligan, det kriminella nätverket i södra Biskopsgården. En av de som utpekats som ledande i detta är Houssein Chit. Han mördades våren 2015 på Vår Krog & Bar vid Vårväderstorget. Han hade sällskap med Homa Badpa, syster till Shoyep Badpa. Något som onekligen måste betraktas som lite märkligt liksom en del annat kring henne. Hon var i lokalen vid skjutningen på Vår Krog & Bar och är ett av huvudvittnena i rättegången.

Diren Öz liksom Homa Badpa var båda aktiva i Föreningen Pantrarna. Frågan är om denna aktivitet har något samband med att Öz utpekades som polisinformatör. Aktiv i denna förening var också Murat Solmaz, en som uttalade sig flitigt i media direkt efter dubbelmordet på Väderilsgatan. Strax efter sina profilerade framträdanden i media efter morden på Väderilsgatan försvann Murat Solmaz totalt. Han flyttade från Göteborg  och gick på sätt och viss under jorden. Idag är han vad det verkar anställd på organisationen LSU.

Eddie Jobe, en av de personer som utpekats som ledande i Vårvädersligan var också aktiv i Föreningen Pantrarna. Eddie Jobe har en delvis afrikansk bakgrund och där finns det kanske en eventuell koppling till de två personer som mördade en helt oskyldig koranlärare vid Sjumilaskolan nära Friskväderstorget.

En tid var Muhammed Hällgren vice ordförande i Pantrarna. Han är bror till Josef Hällgren, en av de personer som dömts för inblandning i dubbelmordet på Vår Krog & Bar.

Många andra personer både i Friskvädersnätverket och Vårvädersligan har uttalat stöd för Pantrarna. Inte konstigt i sig då föreningen arbetade för rättvisa åt unga i Biskopsgården. Det är inte heller konstigt att många personer som var och är småkriminella befunnit i och kring en politisk aktivistgrupp. Det är i själv verket naturligt.

Men det är märkligt att de mer politiskt ledande i Föreningen Pantrarna inte var med noggranna med att hålla bort lite tyngre kriminella från organisationen. Då tänker jag främst på personer som Murat Solmaz och Majsa Allelin som oftast var de personer som företrädde föreningen utåt. men jag tänker också på ledande personer i det parti som kraftigt backade upp Pantrarna med resurser, Rättvisepartiet Socialisterna (RS). Ett parti i vilket Murat Solmaz var medlem en tid. RS tycks ha varit, och kanske fortfarande är, väldigt naiva i förhållande till kriminella i olika förorter.

Pantrarna som förening tycks inte längre existera även om deras hemsida ännu inte tagits bort från nätet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

4 Replies to “Föreningen Pantrarna och gangsterkriget i Biskopsgården”

  1. ”RS tycks ha varit, och kanske fortfarande är, väldigt naiva i förhållande till kriminella i olika förorter.”

    Som om vänstern inte hade nog med problem. Vissa vänsterrörelser verkar ha en sällsynt förmåga att agera på ett sätt som försvårar för seriösa progressiva krafter. Motståndarna, som har enorma resurser, tackar och tar emot för ännu en möjlighet att kasta skit.

    1. Det märkliga är att ingen försökt utnyttja detta. Något som får mig att bli mycket misstänksam vad det gäller Pantrarna. Hur mycket inflytande hade polisen egentligen i organisationen? Informatörer, infiltratörer? Finns det något hemligt samröre mellan RS och polisen på något sätt? Osv. Varför tycks inte Homa Badpas roll i de olika brotten som begåtts i Biskopsgården utredas? Förmodligen är hon väl oskyldig och har inte begått några brott, men det är ändå märkligt.

Kommentarer är stängda.