Riskkapitalbolag inblandat i giftskandal i Skåne

I Skåne har fler av Sveriges värsta industriella giftkatastrofer inträffat. Två exempel är BT Kemi i Teckomatorp och Skandinaviska Eternit i Lomma.

Nu är det dags för en giftskandal i Skåne igen. Företag Befesa ScanDust AB i Landsrkona har haft otillåtna utsläpp av cyanid med cyandiförorenat grundvatten och fiskdöd som resultat. Fabrikens gíftutsläpp har också flera gånger slagit ut stadens reningsverk. Bolaget har också hanterat giftiga slamrester som zinkslam utan att ha tillstånd för detta. Länsstyrelsen i Skåne har därför gett företaget flera vitesförelägganden.

Till slut beslutade Länsstyrelsen att verksamheten vid Befesa Scandust måste upphöra senast den 11 december. Först vägrade bolaget följa beslutet och överklagade, men efter att ha förlorat i domstol har de nu gått med på att stänga verksamheten tills vidare. Förbudet är kopplat till ett vite om hela 50 miljoner kronor per påbörjad vecka om företaget ändå skulle fortsätta med produktionen. Från den 15 december får företaget heller inte ta emot eller hantera råvaror. Det förbudet är kopplat till ett vite om 5 miljoner kronor per påbörjad vecka om företaget bryter mot det. Att ett företag förbjuds bedriva sin verksamhet på det sätt som nu skett med Befesa Scandust AB i Landskrona har tidigare inte hänt i Sverige.

Befesa Scandust AB ägs av det spanska företaget Befesa Zinc SAU. VD för det svenska företaget är Lars Fredrik Trydegård och i styrelsen sitter Ulf Åke Helgeson, Marta Deprit Garcia, Birke Cordula Fuchs, Kent Erik Kronqvist, Linda Elisabeth Pålsson och Asier Zarraonandia Ayo som ordinarie ledamöter samt Aldo Thomas Fellerstam och Glenn Erik Jonas Ovredsson Jörnmo som suppleanter. Företaget har 75 anställda.

Befesa Zinc SAU ingår i en större koncern med namnet Befesa. Det är ett återvinnings- och metallföretag verskamt i flera delar av världen vars ägare är det till stor del svenskkontrollerade riskkapitalbolaget Triton.

Kemifabriken BT Kemi i Teckomatorp tillverkade växtgifter. Fabriken släppte ut stora mängder gifter i Braån och det läckte också ner gifter till grundvattnet. På fabriksområdet grävdes gifttunnor ner och fabriken spred dålig lukt. Ansvariga personer på fabriken som direktören Göran Prawitz och platschefen Ragnar Nilsson åtalades men fälldes aldrig för några miljöbrott. BT Kemi gick i konkurs 1977, skadestånd till en växthusägare utbetalades efter ett civilmål. 1979 revs fabriken men gifterna fanns kvar i marken tills området började saneras 2008. Hela saneringsarbetet beräknas vara klart 2020.

Eternitfabriken i Lomma anlades 1906 för att tillverka asbestbetong, eternit. Eternitplattor som är ett mycket bra fasadmaterial tillverkas av asbest. Asbestfibrer sätter sig i lungvävnad och orsakar flera sjukdomar, bland annat cancer, asbestos. Arbetarna på fabriken kom att andas asbestfiber och en av Sverige största arbetsmiljökatastrofer var ett faktum. Mängder med arbetare dog en för tidig död på grund av eternittillverkningen. 1977 stängdes fabriken. Senare revs den och idag finns det ett nytt bsotadsområde på det gamla fabriksområdet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements