Slarvigt agerande från polisen ledde till Rinkebyupplopp

Upploppet i Rinkeby som uppmärksammats stort orsakades av två slarviga och slentrianmässiga polisingripanden som i alla fall det ena fallet skedde med onödig aggressivitet och våldsamhet. Det ena ingripandet var en kontroll av av rapartisten Jaffar Byn som tidigare gripits för vapenbrott och är misstänkt för det men på fri fot. Att polisen valde att kontrollera honom igen är på ett sätt förståeligt, men det är också på ett annat sätt att betrakta som trakasseri.

Utan tvekan kan det uppfattas så av vänner och bekanta till honom. I det läget kanske det inte är så smart av polisen att offentligt visitera och kolla honom. Sådant kan göras på mindre uppseendeväckande sätt och på sätt som inte är lika förolämpande, utlämnande och utmanande. Att han kontrollerades är rimligt, hur han kontrollerades verkar inte rimligt även om det hela gick lugnt till.

Det andra ingripanden skedde efter att poliserna ifråga utsatts för angrepp från ungdomar som sen sökte skydde inne i en föreningslokal tillhörande en eritreansk förening. De hittar inte några som de kan identifiera som stenkastare i lokalerna, däremot hittar de en ung kille, 17 år gammal, som är på rymmen från ett LVU-boende. Ingripandet mot honom sker som jag kan förstå på ett onödigt våldsamt och aggressivt sätt. Något som leder till att många ungdomar blir upprörda. På utsidan av lokalen ökar sedan angreppen mot polisen. När polisen ska för bort 17-åringen från platsen klarar de inte av det utan avlossar skott mot folksamlingen. Detta får först folk att springa därifrån men leder till att det blir mer omfattande oroligheter senare.

Det är uppenbart att det är polisens agerande som trappar upp våldet. De var självklart tvungna att gripa 17-åringen, men borde använt mindre våldsamma metoder och samarbetat med de anställda i föreningen som har lokalen. De borde stannat i lokalen och inväntat polisförstärkningar innan de försökte ta honom därifrån. 17-åringen är lillebror till Maslah Warsame som mördades den 25 juli 2015.

Efter polisens slarviga ingripanden våldsamma agerande är upploppet ett faktum. Efter ett inledande försök att stoppa oroligheterna drar sig polisen tillbaka varefter oroligheterna ganska snabbt lugnar ner sig. Dock först efter att mängder med rutor på affärer och lokaler runt torget krossats och ett antal bilar bränts upp. I detta skede agerar polisen korrekt. Att vänta på att folk ska lugna ner sig och ungdomsgrupperna upplösas var det enda rimliga att göra för att det inte skulle bli än mer omfattande oroligheter och många skadade människor. Sannolikt ingrep också lokalbefolkningen för att få stopp på skadegörelsen. Det hade inte skett om polisen agerat annorlunda när upploppet väl var ett faktum. Insatsledaren Emil Juhlin i polisens fattade ett uppenbart korrekt beslut när han bestämde att polisen skulle avvakta.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Ps. Lite märkligt är det att en man, Jaffar Byn, som är misstänkt för flera fall av vapenbrott också uppträder på manifestationer mot våld.

Advertisements