Bredband – en nödvändighet för onlinetjänster

Mobilt bredband eller fast bredband via det fasta telenätet eller fiber är nödvändigt för att vi ska kunna se strömmad TV och film eller lyssna på strömmad musik och radio eller poddkanaler. Därför är de tjänstelevererande bredbandsbolagen idag också en slags medieföretag. De bolag som bara är nätägare eller driver nät (nätoperatör) tillhör inte dem.

Däremot finns det flera företag som både äger bredbandsnät, driver bredbandsnät och levererar tjänster. Sådana företag är Telia som också äger nätoperatörerna Zitius och Svenska Stadsnät samt ComHem som också äger nätoperatören iTUX och tjänsteleverantören Phonera. Företag som Telenor är både nätoperatör och tjänsteleverantör men inte nätägare. De äger nätoperatören Open Universe och tjänsteleverantören Bredbandsbolaget. Slutligen finns det också rena tjänsteleverantörer som Bahnhof, Bredband2, Ownit, AllTele och Universal Telecom (ägs av AllTele).

När det gäller fast bredband är de största leverantörerna Telia med en marknadsandel på 35,0 %, ComHem med 19,5% och Telenor/Bredbandsbolaget med 18,2 %. Tillsammans har dessa tre bolag 73% av marknaden för fasta bredbandsabbonemang. Därefter följer Bahnhof med 6 %, Bredband2 med 5,6 % och AllTele med 3,2 %. Phonera som ägs av ComHem liksom AllTele ingår bland övriga bolag i diagrammet.

Comhem driver stora koaxialnätverk i en mängd hyresfastigheter i hela Sverige medan Telia äger det fasta telenätet och är stora när det gäller fibernätverk. Andra stora leverantörer på fibernätverk är Telenor/Bredbandsbolaget, Bredband2 och Bahnhof. Dessa fyra företag står för 75% av internetabbonemangen över fiber.

När det gäller mobilt bredband så står de fyra största aktörerna, Telia (marknadsandel 36,9 %), Tele2 (25,2 %), Telenor (18,6 %) och Hi3G (16,1 %) stod tillsammans för knappt 97 procent av abonnemangen. Med mobilt bredband menas mobilabonnemang med endast data samt mobilabonnemang med samtal och data. Tidigare var också TDC Sverige en större operatör men det bolaget har i år köpts upp av Tele2. Hi3G ägs av telefonbolaget Tre. Övriga bolag på denna marknad sär mycket små. Hallon.se inår i HI3G och Halebop ingår i Telia.

När det gäller totala marknadsandelar så dominerar Telia med en marknadsandel på 35,3 % följt av Tele 2 och ComHem som har samma kontrollerande ägare, Investment AB Kinnevik, med en marknadsandel på sammanlagt 22,3%. Därefter följer Telenor med 20,1 % och Hi3G med 12,4 %. Övriga bolag har tillsammans 9,8 %.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements