Polisen har stängt ner största utpressningsnätverket

Svensk polis har tillsammans med brottsbekämpande myndigheter från nio andra länder riktat ett hårt slag mot grupperingen bakom världens mest aktiva ransomware (utpressningsprogramvara), LockBit. Operationen har bedrivits under namnet Cronos och samordnats av Europol. Läs mer…

Ägandet och kontrollen över teknologin på nätet

Ägandet av teknologi i ett kapitalistiskt samhälle tillfaller ai allmänhet de som finansierat utvecklingen avd en specifika teknologin. Eller de som lyckats skapa kommersiellt användbara produkter eller tjänster av den utvecklade teknologin i de fall då delar av den är fritt eller offentligt kontrollerad eller ägd. Läs mer…

Vänstern och fildelning

Fildelning som jag skriver om i detta inlägg inkluderar också fillagring och dokumenthantering. För fildelning har sajter som PirateBay tidigare använts. Det finns också en stor mängd fildelningsprogram som användes mycket tidigare. Napster, Kazaa, Limewire, DC++ med flera. Läs mer…

Vänstern och fediversum – värdtjänster (hosting)

Jag har skrivit en massa inlägg om hur vi i vänstern kan använda oss av Fediversum för att få en böttre miljö att verka i. Och dessutom använda det för att ta tillbaka initiativet på nätet. Jag har skrivit om att vänster kan driva sin egna servrar Läs mer…

AI, vänstern och bristen på tankeutbyte

Artificiell intelligens (AI) och stora språkmodeller är en fråga som flera vänsterskribenter och tyckare skrivit om i flera olika publikationer. Men i huvudsak har de gjort det utan att de tycks ha läst andra som skrivit om samma sak. Skribenterna refererar inte till andra och de länkar inte till andra. Läs mer…

Kollektivt ägd taxi-app ger förarna mer betalt – Fair Taxi

Igår, den 8 september, lanserades den arbetarägda taxiappen Fair Taxi av Föreningen Taxiunionen. Appen lanseras inledningsvis i Stockholm med cirka hundra bilar. Förarna kommer inte vara anställda av företaget, utan egenanställda precis som på de större gigbolagen Läs mer…

Al – Från prylar till relationer

Ideellt sett kan problemet med robotskapad arbetslöshet i fabrikerna och kontoren lösas att genom fler arbeten skapas i den sociala, relationella, människonära sektorn (offentlig skola, vård, omsorg). Exempelvis satsning på funktionsvarierade, tidiga ”problembarn”, integration och gemenskap i utsatta områden Läs mer…

Al – Onödig medelklass

Majoriteten av medelklassen blir troligen arbetarklass genom robotiseringen – som jag tror och hoppas eftersom det gör samhället jämlikare. Sedan får vi, det arbetande folket, tillsammans kämpa fackligt för högre löner för såväl ny som gammal arbetarklass. Läs mer…

Al – Nu växer arbetarklassen!

Det finns i nästan all så kallad ”utveckling, framsteg, framåtskridande” skäl till såväl teknikpessimism som teknikoptimism. När maskinerna kom slogs de sönder av ludditerna – drabbade arbetslösa arbetare. Men på sikt tjänade arbetarklassen på det mekaniserade fabriksarbetet Läs mer…

Al – Får robotarna (tjänste)jobben?

I actionladdade science fiction-filmer tar superstarka och superintelligenta robotar över makten från människorna. Vissa tror att detta redan sker i det konspirativa fördolda; Tänkande robotar tar på sikt kontroll över oss människor. Och kanske de kan lösa miljö-klimat-fattigdoms-ojämlikhets-frågorna bättre än vi?  Läs mer…

AI – tar robotarna över?

I filmen Terminator når världens allt intelligentare robotar plötsligt en brytpunkt och uppnår självmedvetande. De inser att människan håller på att förstöra livet, naturen, klimatet, jorden. Så de beslutar att utrota mänskligheten (även extrema klimataktivister anser jorden vore bättre utan oss). Läs mer…

En person i Bergslagen gripen i samband med Europolinsats

En person är misstänkt för brott i region Bergslagen efter att en illegal marknad stoppats och stängts ner i samband med en Europolinsats. Utredarna tipsar även om hur företag och allmänhet kan skydda sig mot cyberrelaterade brott. Läs mer…