Märkliga protester mot LNG-terminal

I Göteborg finns det en LNG-terminal i Skarvikshamnen. Meningen är att den ska kopplas ihop med gasnätet i Västra Sverige. Ett nät där det idag i huvudsak används naturgas som kommer i rörledning från Danmark men där det lika gärna kan finnas biogas. Gasnätet drivs av företaget Swedegas som också driver LNG-terminalen i Göteborg.

Den gångna helgen var det protester mot LNG-terminalen i Göteborg. Det märkliga var att de bl.a. genomfördes som en blockad mot trafik in och ut ur Skandiahamnen. Skandiahamnen är containerterminalen och där finns definitivt ingen LNG-terminal.

Lastbilar som ska in eller ut från containerhamnen har ingen som helst koppling till LNG-terminalen eller de bolag som har verksamhet i Skarvikshamnen som dessutom ligger mycket närmare centrala Göteborg än vad Skandiahamnen gör. Valet av mål för protesten känns mycket märklig och det hela verkar ha varit ganska missriktat och misslyckat (400 deltagare är verkligen inte mycket, när vi genomförde Barseböckmarschen i protest mot kärnkraft var vi många tusen som en jämförelse).

Protesterna i sig själv är också märkliga, inte bara valet av blockadmål. Att ställa om sjöfarten till att använda LNG som bränsle är en stor miljö- och klimatförbättring som är nödvändig. Om det funnits andra alternativ så borde vi välja dem. Självklart. Men det finns inte. Att protestera mot LNG-terminalen är därför kontraproduktivt, negativt för klimatet och miljön.

Läs också: LNG är bättre än bunkerolja

Advertisements