Renare luft ger snabbare uppvärmning

I en artikel i Ny Teknik redogörs för en norsk forskningsrapport som studerat effekten av renare luft i förhållande till klimatförändringarna. Det visar sig att den renare luften bidrar kraftigt till att uppvärmningstakten i världen ökar. De fossila bränslen vi använder idag har mycket lägre halt av svavel med mer. Förbränningen släpper ut mycket färre partiklar ån tidigare vilket medför att solinstrålningen till jorden ökat kraftigt. Läs mer…

Hur kokain smugglas till Norden i containrar

En stor del av kokainet som kommer till Europa smugglas i banancontainrar. En del smugglas i kaffecontainrar och en del på annat. Banancontainrar är kylcontainrar och det är viktigt att bananer kommer fram snabbt och i avtalad tid. Förmodligen är därför banancontainrar att föredra framför containrar med kaffe eller nåt annat. Läs mer…

Nya bränslen kan minska utsläppen från sjöfart och flyg

Alternativa sjöfarts- och flygbränslen kan spela en nyckelroll för att minska klimatutsläppen från transportsektorn. Det visar en studie där forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers undersökt framtida bränsleval och vilka som mest effektivt kan minska klimatutsläppen. Läs mer…

Blockad av ryska fartyg

Torsdagen den 17 mars varslade Svenska Hamnarbetarförbundet om en landsomfattande blockad mot ryska fartyg, ryskt gods och sjötrafik till och från ryska hamnar under det pågående angreppskriget mot Ukraina. Blockaden som trädde ikraft igår, den 28 mars, är en sympatiåtgärd till stöd för Ukrainas hamnarbetare och civilbefolkning under pågående rysk invasion. Läs mer…

Tillväxt oundvikligt för minskade utsläpp av växthusgaser

De som tror att det går att åstadkomma en omställning av samhället i klimatvänlig riktning utan stora investeringar är faktiskt helt fel ute. För att minska utsläppen av koldioxid i Sverige behöver vi minska bl.a. bilismen, minska flyget, öka kollektivtrafiken (tåg, spårvagnar, tunnelbana etc), minska cementtillverkningen, minska stålproduktionen i masugnar och sluta använda fossildrivna fordon med mera. Läs mer…

Den extra fyren utanför Göteborg

Efter att ha tagit ombord en klassisk last av trävaror och timmer i Ljusne närmade sig bulklastfartyget Almirante Storni hamnen Göteborg. När det kommit en bit söder om Vinga fattade delar av lasten eld. Larmet kom strax efter halv tre under gårdagen Läs mer…

Elektrobränslen – för en enklare klimatomställning

Elektrobränslen är ett sätt att producera förnybara bränslen från förnybar el som kan användas i de delar av transportsektorn där direkt elektrifiering är svår att genomföra. En del kan användas i fordon, fartyg och flygplan som finns idag Läs mer…

Vätgas nödvändigt för klimatomställning

Troligtvis är det helt nödvändigt att vätgas får en central roll för både energisystemet, bränsleanvändningen och den kemiska industrin. Då måste vätgas tillverkas genom elektrolys av vatten vilket innebär att en massa elektricitet behövs. Läs mer…

Klimatskadliga subventioner större än klimatsatsningar

Miljardsatsningar för att rädda klimatet motverkas av att klimatskadlig verksamhet samtidigt subventioneras med dubbelt så stora summor. Det visar Naturskyddsföreningens granskning som presenteras på dagens pressträff för klimatet. Samtidigt är Sveriges utsläppsutrymme slut redan om fyra år, om inte radikala åtgärder sätts in. Läs mer…

Naturskyddsföreningen vill förbjuda fossila bränslen

Naturskyddsföreningen vill förbjuda försäljning av bensin och diesel samt förbjuda industrin att använda fossila bränslen – allt till 2030. Enligt föreningen är det både möjligt och nödvändigt. De fossila utsläppen måste ner till noll, och för att nå dit krävs ett förbud. Samtidigt är majoriteten av svenska folket positivt inställd till ett liv utan fossila bränslen, enligt en ny undersökning från Sifo som Naturskyddsföreningen beställt. Läs mer…

Avveckling av fossila bränslen kan börja i det lilla

Att avveckla användningen av fossila bränslen kan inte göra i ett slag och de går kanske inte heller att avveckla överallt. På samma sätt gäller detta även för utvinning av fossila råvaror. Med redan nu skulle en hel del kunna göras. Förbud mot användning av fossila bränslen för energiproduktion och i nya fritidsfordon skulle kunna införas direkt. Läs mer…

Fossila bränslen kan inte förbjudas

En del radikala klimataktivister kräver förbud av försäljning av fossila bränslen. Till och med en del inte särskilt radikala ministrar som Per Bolund kräver detta. I hans fall är det dock bara munväder då inget görs för att ta bort det som förhindrar en snabb utbyggnad av solenergi. Inte heller för regeringen en politik som leder till en bättre järnväg. Två saker som är nödvändiga för att minska användningen av fossila bränslen i Sverige och Europa. Läs mer…

Fortsatta problem med försurning och övergödning i Sverige

Trots minskade utsläpp av luftföroreningar fortsätter försurningen att vara ett problem framförallt i de södra delarna av Sverige. Det visar den senaste rapporten från Krondroppsnätets övervakning av skog och mark. Mätningar från 2020 visar på en trolig effekt av Covid-19 pandemin, där samhällets nedstängningar ser ut att ha minskat svavel- och kvävehalterna med mellan 15 och 40 procent jämfört med tidigare år. Läs mer…

Hisingsbron – snygg men inte unik

Den nya Hisingsbron i Göteborg är en ganska snygg bro. Men enligt min uppfattning med en felaktig konstruktion med tanke på sjöfarten och att Göteborgs sista varv ligger uppströms bron. Många andra bedömare tycker den är för hög. Att den Läs mer…

Suezkanalen – Great Bitter Lake Association på nytt?

1967 bröt sexdagarskriget ut. Suezkanalen stängdes i bägge ändar och spärrades av sänkta fartyg och bråte. 14 fartyg blev instängda i Great Bitter Lake och ett fartyg i Lake Timsah. Först 1975 kom fartygen ut.

De 14 fartygen i Great Bitter Lake lade sig ihop och bildade snart en informell sammanslutning vid namn Great Bitter Lake Association. Läs mer…

Kan fossila bränslen förbjudas?

En del radikala klimataktivister kräver förbud mot utvinning av fossila råvaror medan andra nöjer sig med krav på förbud av fossila bränslen. Jonna Sima, ledarskribent i Aftonbladet, är en dem som stöder det sistnämnda kravet i en ganska ogenomtänkt ledare Läs mer…