Det finns ingen gängkonflikt i Biskopsgården

GP skriver att alla mordförsöken på en ung man i Kvillestaden hänger ihop med en gängkonflikt I Biskopsgården. Det är en felaktighet, kanske på fler än ett sätt. Den unge mannen heter Adrian Kastrati och han kan sägas vara en man med nio liv. Han har utsatts för en lång rad mordförsök men klarar sig varenda gång. Även hans far har utsatts för mordförsök. De bor i Kvillestaden och har idag inget med Biskopsgården att göra även om den unge mannen bott där tidigare.

Adrian Kastrati hävdar att det är en man vid namn Eddie Jobe som ligger bakom mordförsöken. Just nu pågår också en rättegång mot Jobe för inblandning i ett mordförsök. Han förnekar dock brott och menar att någon konflikt inte föreligger mellan honom och familjen Kastrati på det sätt som media, polis och åklagare påstår. Han har därvidlag också fått stöd från två kusiner till Adrian Kastrati, Berat och Blerim Kastrati. De förnekar all kännedom om en konflikt och menar de är vänner med Eddie Jobe och har så varit sen barnsben. De och anhöriga till dem har dock utsatts för flera våldsdåd (mordet i Guldheden är ett av dessa våldsdåd) men de vill inte uttala sig om dessa händelser. Eddie Jobe bor inte heller i Biskopsgården och det gör inte heller de i familjen Kastrati som utsatts för våldsdåd.

I mediebeskrivningar av den påstådda men av de inblandade förnekade konflikten kallas Eddie Jobesidan för A-falangen medan Kastratisidan kallas B-falangen. Alla inblandade förnekar förekomsten av några kriminella nätverk och av en konflikt mellan två kriminella nätverk. Adrian Kastrati menar dock att Eddie Jobe ligger bakom mordförsöken på honom.

Att de inblandade förnekar förekomsten av en konflikt betyder inte nödvändigtvis att det inte finns en konflikt. Det kan istället tyda på att det anses fel att göra upp med hjälp av polisen. Att det anses fel även av släktingar till den som utsatts för mordförsök. Det kan också vara så att Adrian Kastrati försöker lämna eller redan har lämnat det kriminella livet bakom sig men att det inte accepteras av andra som därför försöker ta livet av honom. Ett sådant scenario kan tyda på att det är många som vill döda honom, kanske inte bara en person.

Helt kraft i sammanhanget är också att det inte handlar om en gängkonflikt i Biskopsgården. I stort sett ingen av de inblandade i den eventuella gängkonflikten bor där även om de gjort det tidigare. Om det skulle visa sig att det inte överhuvudtaget finns en gängkonflikt mellan de tidigare vännerna utan att de fortfarande är vänner så är även det belägg för att det inte finns någon gängkonflikt i Biskopsgården. Att beskriva det hela som en konflikt mellan kriminella i Biskopsgården är därmed helt felaktigt och ren smutskastning av stadsdelen ifråga oavsett om familjen Kastrati och Eddie Jobe är fiender eller vänner.

 

Advertisements