Göran Greider blir verklighetsförnekande högerman i kriminalpolitiken

Göran Greider har i en ledare i tidningen ETC intagit en mycket oroväckande högerextrem ståndpunkt i kriminalpolitiken som bygger på verklighetsförnekelse och lögner om brottsutvecklingen i Sverige. Han skriver:

Jag är för de hårdare straff och fler poliser som nu aviseras i alla politiska utspel och överenskommelser, absolut.

Det är en högerextrem ståndpunkt som bygger på okunskap och fördomar. Hårda straff leder inte till färre brott. Vetenskapen och forskningen är enig på denna punkt. Det kan faktiskt istället leda till högre brottslighet om det är unga människor som drabbas av de hårdare straffen. Greider är helt ute och cyklar. Genom hur han formulerar sig verkar det också som att han anklagar invandrare för brottsligheten. Detta trots att de undersökningar som finns visar minskande brottslighet bland invandrare. Det verkar också som om Greider tor att brottsligheten i Sverige ökar. Det är också en lögn. Det kriminella gängen är i det stora hela ett marginellt problem i svenska politik även om det är ett allvarligt och reellt problem för de som drabbas. Men det är samtidigt ett otroligt överdrivet problem då brottsligheten var betydligt högre på 1970-, 1980- och 1990-talen.

Det som är de verkliga problemen är helt andra saker och detta är Göran Greider också inne på även om han även då överdriver och hittar på saker:

Skyhög arbetslöshet; ett marknadifierat skolsystem som segregerar; katastrofal bostadsbrist som gör att nyanlända ibland fått sova i skift i trånga lägenheter; patriarkala normer som förstärks i utsatta miljöer; ett statusfixerat konsumtionssamhälle som ett antal fattiga och hunsade som ställts utanför tror sig kunna skjuta sig in i; en totalt avreglerad arbetskraftsinvandring som skapar kriminella miljöer och till och med fruktansvärda terrorhandlingar – en huvudperson i Elinor Torps ”Vi, skuggorna” är uzbeken men också den hunsade svartarbetaren Rakhmat Akilov.

Det går att räkna upp tusen orsaker till det gängvåld som nu florerar men som det tar år och årtionden att lösa.

Sverige har ingen skyhög arbetslöshet. Delar av Sverige har det. Men inte den stad där våldet är värst, Stockholm. Visserligen finns det grupper där arbetslösheten är mycket hög och det påverkar brottsligheten. Men grundproblemen ör de nyliberala avregleringar och privatiseringar som skapat grogrund för och möjligheter till en omfattande brottslighet med skattefiffel, svarta löner, bidragsfiffel, vårdfiffel och mycket mer. Det finns inte heller någon totalt avreglerad arbetskraftsinvandring.  Men skolsystemet och bostadsbristen bidrar till och skapar segregation.

Lösningarna är dock inte kontraproduktiva satsningar på hårda straff och hårda metoder eller att klämma åt invandrare och invandring som Greider föreslår. Lösningarna är istället att bygga ut istället för att skära ner på offentlig sektor, att säga nej till skolval och privatskolors exploatering av den gemensamma skattebasen, att avprivatisera skolan, vården och omsorgen, att beskatta svenska miljardärer, att återreglera arbetsmarknaden, det är inte arbetskraftsinvandringen som är problemet utan bemanningsföretag, tillfälliga anställningar, privata arbetsförmedlingar, upphandlingar.

Det är lätt att uppgivet, likt Greider, konstatera att staten försvagats. Men det är fel att i sin uppgivenhet, likt Greider, vända sig mot fascistiska högerextrema lösningar samtidigt som det argumenteras mot högerextremism. Greider bidrar genom sin verklighetsförfalskning, sin kluvna och dubbeltydiga argumentation till den förflackning och snedvridning av samhällsdebatten som högerextremisterna drivit på och vill ha. Han underblåser högerextremismen och försvagar vänstern genom att inte helt tydligt och på alla områden markera mot högerextrema och reaktionära åtgärder och förslag.

Läs också: Inte en meter till i Greiders fotspår (tyvärr har författaren till den artikeln inte heller koll på att brottsligheten faktiskt minskar, men han hemfaller dock inte åt högerextrema lösningsförslag)

Advertisements