Cannabis och gängvåld

Det finns en del debattörer som menar att en legalisering eller avkriminalisering av cannabis skulle leda till minskat gängvåld. Cannabis är med stor sannolikhet en viktig inkomstkälla för gatugäng såväl som för kriminella nätverk med verksamhet i grossist- och tillverkningsleden. Det kan därför vara logiskt att en legalisering skulle leda till ett minskat våld och jag har tidigare haft den uppfattningen.

Men för en lönsam narkotikahantering är våld kontraproduktivt. Våld leder till ökad polisnärvaro och ökat tryck från polisen vilket gör knarkhandeln olönsam. De som har narkotika som en viktig inkomstkälla vill därför ha så lite våld som möjligt. Det är därför inte troligt att gängvåldet är kopplat till cannabis.

Gångvåld är vanligare i Sverige än i Norge och Danmark. Men cannabisbruket är många gånger större i både i Norge och Danmark. Det verkar överhuvudtaget inte finnas något samband mellan gängvåld och cannabis, cannabishandel eller cannabisbruk. Samma slutsats kan dras av att gängvåldet inte minskat i del delstater i USA. Gängvåldet verkar inte ha minskat som en följd av legaliseringen men brottsligheten har förändrats. Inte heller har den illegala cannabisförsäljningen minskat. Men det som en gång genomfördes med alkohol kan säkert genomföras med cannabis. Illegal försäljning står idag för en mycket begränsad del av alkoholförsäljningen.

Gängvåldet i Malmö har istället i huvudsak en koppling till bedrägerier. I andra sammanhang, främst i Stockholm och Göteborg, är det också tydligt att gängvåldet kan kopplas till stora rån, Konflikten mellan Shottaz och Dödspatrullen startade med osämja efter ett stort rån. Landvetterrånet, Brøndbyrånet och Arlandarånet kan också kopplas till en lång rad våldsdåd och skjutningar. Även konflikter på bygg-, fastighets- och hyresmarknaden kan kopplas till flera skjutningar. Naturligtvis finns det också skjutningar som har kopplingar till knarkhandel, maktkonkurrens, personliga motsättningar och kärleksaffärer. Men det finns inget som tyder på att knarkhandel är det som huvudsakligen ligger bakom våldet mellan gängen.

Det finns dock andra skäl till att eget bruk av narkotika (och då inte bara cannabis) borde avkriminaliseras. Det skulle nämligen innebära att polisens fokus skulle förskjutas från narkotikabrukare till narkotikalangare, från småbusar till storgangsters. Dessutom skulle det bli lättare att nå missbrukare med vårdinsatser. Dödligheten bland opioidbrukare skulle sannolikt också minska. Polisens resurser skulle användas bättre och vården av missbrukare bättre.

Läs mer:

Advertisements