Fängelse för morden på Guldheden och Lidingö

Den huvudmisstänkte, Sebastian Makonnen, dömdes för två mord med koppling till en konflikt kring byggbolaget Prime Living och en konflikt mellan två kriminella nätverk i Göteborg fick 14 års fängelse. Det ena mordet ägde rum den 12 maj 2018 i Guldheden i centrala Göteborg och det andra mordet ägde rum några veckor senare på Lidingö. Makonnen dömdes för mord på Guldheden och medhjälp till mord på Lidingö. Att han bara är 20 år gammal räddade honom från livstidsstraff. Han har hela tiden förnekat brott i likhet med flertalet av de åtalade.

En gemensamma nämnare mellan de två fallen är Eddie Jobe, utpekad som ledare i A-falangen. Flera av de inblandade i de två morden har i likhet med Eddie Jobe en koppling till Västafrika. Eddie Jobe har dock inte varit misstänkt för någon inblandning i något av morden även om han förekommer i utredningen om Lidingö-mordet.

Totalt åtalades 5 personer för mordet i Guldheden. Av dem dömdes fyra personer, Sebastian Makonnen och hans flickvän Nada Gaballa. Hon dömdes för mordet på Guldheden till sluten ungdomsvård i två år och elva månader. En ung kvinna, Elisabeth Hoffman, dömdes för grovt vapenbrott och skyddande av brottsling, grovt brott, till villkorlig dom medan en annan ung kvinna, Alina Ghorbandi, fick skyddstillsyn för samma brott. En ung man, Dodou Jallow, frikändes vad det gäller anstiftan till mord. Han fick dagsböter för narkotikabrott, olovlig körning och märkesförfalskning. Nu är han gripen igen, först anhållen och sen häktad som misstänkt för mordförsök på Adrian Kastrati.

7 personer åtalades för mordet på Lidingö. Alla dömdes, en av dem var Sebastian Makonnen. Av dem dömdes den 18-årige Sebastian Asaba till sluten ungdomsvård i 4 år för mordet på Lidingö men friades för grovt vapenbrott och för mordförberedelser. Det förhållandevis låga straffet beror på hans låga ålder. Ellinor Ayou fick fängelse 1 år 2 månader för grovt vapenbrott men frikändes från medhjälp till mord. Mike Berg dömdes till fängelse i 4 år och 10 månader för medhjälp till mord medan den två år äldre Pedram Fakhimi fick fängelse i 7 år och 4 månader för samma brott. Hrayr Megerdijian fick livstids fängelse för mord och slutligen dömdes Lisa Pettersson för grovt vapenbrott och penningtvättsbrott till fängelse i ett år och tre månader. Hon frikändes för medhjälp till mord.

Sebastian Makonnen och Sebastian Asaba åtalades också för förberedelse till mord på Adrian Kastrati och dennes far Agron Kastrati. De åtalades tillsammans med tre andra personer. Samtliga frikändes på denna åtalspunkt vilket inte är förvånande. Förberedelsebrott är svåra att bevisa. Sebastian Asaba och Sebastian Makonnen dömdes dock för grovt vapenbrott, Karamo Fatty för brott mot vapenlagen till dagsböter, medan Sajjad Al-Husseinawi fick 6 månaders fängelse för skadegörelse, våld mot tjänsteman och narkotikabrott. Den femte åtalade, Abdulla Osman, frikändes helt. Han eller Karamo Fatty hör nu till de misstänkta för det senaste mordförsöket på Adrian Kastrati ihop med Dodou Jallow.

Förutom personkopplingarna där flera personer varit inblandade i bägge morden och den indirekta kopplingen till Eddie Jobe finns det ytterligare kopplingar. De misstänkta för Guldhedsmordet använde sålunda Mike Bergs bil när de förberedde, planerade och genomförde mordet. De försökte också bränna bilen efter mordet.

Läs mer: