Faran med växtskyddsmedel överdrivs

Debatten om växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider bör nyanseras. Det anser forskare vid Lunds universitet och SLU. Detta i en ny studie som pekar på att användningen av vissa neonikotinoider kan vara gynnsam för humlor och pollinering.

I en fältstudie har forskarna Maj Rundlöf vid Lunds universitet, och Ola Lundin från SLU, funnit att neonikotinoiden tiakloprid inte har någon observerbar negativ påverkan på humlor. När växtskyddsmedlet användes på fält med rödklöver kontrollerades skadeinsekterna effektivt samtidigt som fler humlor kom på besök och pollinerade grödan. Humlesamhällen i närheten av tiaklopridbehandlade rödklöverfält växte sig större jämfört med humlesamhällen i landskap som saknade rödklöverfält.

Studien pekar alltså på att vissa neonikotinoider som fortfarande är tillåtna inom EU faktiskt kan gynna humlor istället för att skada dem. Risken är låg för direkt påverkan på humlorna samtidigt som tiakloprid skyddar de blommande fälten där humlorna hämtar sin föda.

Tre neonikotinoider, klotianidin, imidakloprid och tiametoxam är sedan den 1 december 2013 förbjudna i blommande fält. De tre ämnen är förbjudna då de är skadliga för bin. Sen våren 2018 får växtskyddsmedel som innehåller något av de tre ämnena bara användas i permanenta växthus.

Tiakloprid finns på EU:s lista över ämnen som ska ersättas. Det innebär att tiakloprid kan komma att förbjudas. Anledningen är att ämnet har visat sig ha hormonstörande egenskaper. Tiakloprid är godkänt av EU till och med april 2020, då en ny prövning görs.

Om även den nu undersökta neonikotinoiden tiakloprid blir förbjuden skulle det kunna leda till negativa konsekvenser för humlor eftersom de tycks gynnas av användningen.

Advertisements