Bonden, hönan, ägget och marknaden

Det är verkligen svårt att förstå det svenska lantbrukets vurm för fria marknader samtidigt som man ständigt beklagar sig över resultatet av konkurrensen. Kraven på lika villkor är orealistiska, i grunden inte heller önskvärda och skulle heller inte förändra mycket. Läs mer…

Mångfaldens balans bör återinföras i naturen

Det finns en rörelse för återförvildningen (rewilding) av naturen i framförallt brittisktalande länder. Men diskussionen finns även i Sverige. Men det blir lite konstigt för naturen i Europa är i huvudsak skapad av människan. Återförvildning bör därför kanske kallas att återinföra mångfaldens balans. Läs mer…

Jordbruk för jorden

Adam betyder jord och Eva betyder liv. Det mesta tyder därför på att de som kritade ned Bibelns skapelseberättelse var jordbrukare. Att jordbruket bara är en kort parentes i mänsklighetens historia visste de inte, eller struntade i (vem tror att historierevisionismen uppfanns av Sovjetunionen?). Läs mer…

Livscykelanalyser bör inte bestämma hur du odlar eller vad du äter

Livscykelanalyser har sitt främsta berättigande för att analysera vilka möjligheter det finns att förbättra industriella processer, men har mycket begränsat värde för att jämföra olika produkter från komplexa system, som jordbrukssystemet eller skogsbruket Läs mer…

Livsmedelsberedskap med frihandel – går det?

Den nya utredningen om livsmedelsberedskap har flera bra förslag, men den tar inte tag i de grundläggande drivkrafterna bakom den ökade sårbarheten. Det går inte att kombinera ett ensidigt fokus på frihandel och konkurrens med ett resilient och motståndskraftigt livsmedelssystem. Läs mer…

Ett problematiskt standardverk

En jord för alla av Johan Rockström, Sandrine Dixson-Declève m.fl, anmälan här, har blivit något av klimatrörelsens älskling. Det är inte helt oförtjänt, där ryms en hel del förslag till praktiska åtgärder och programmet är mycket starkt kopplat till behovet att minska ojämlikheten och fattigdomen Läs mer…

Greenpeace missar målet

Greenpeace har inte många siffror rätt när de driver kampanj mot ”den industriella djurhållningens metanutsläpp”. Man kan kritisera den industriella djurhållningen för mycket, men just metanutsläppen är mer kopplade till extensivt uppfödda idisslare medan den mest industriella djurhållningen, kyckling, i princip inte släpper ut något metan alls. Läs mer…

Klövspår i marken – om boskapsskötsel

I debatten om djurhållningen framställs det ofta som att huvuddelen av djurhållningen i världen är ”industriell” dvs drivs storskaligt med odlat foder. Detta är säkerligen korrekt vad gäller kyckling och äggproduktionen – som ju också ofta sker i anläggningar som inte har någon egen mark. Det är sannolikt också korrekt vad gäller grisuppfödningen. Läs mer…

Faktaresistensen breder ut sig

Faktaresistens blir allt vanligare och i takt med den sprids också allt mer falska nyheter och påhittade sanningar. När det gäller faktaresistens är det mest känt i samband med klimatfrågan. Högern har nästan gjort faktaresistens och falska nyheter till en konstform när det gäller klimatet. Läs mer…

Den afrikanska svinpesten och köttindustrin

Afrikansk svinpest (ASF) är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Symptombilden är densamma som vid klassisk svinpest. Sjukdomen har sin ursprungliga utbredning i Afrika söder om Sahara. Redan 1957 kom sjukdomen för första gången till Europa. Läs mer…

Glesbygdsorter som vänt utvecklingen – Uddebo

Uddebo är en mindre ort eller by i Tranemo kommun i ån Assmans dalgång. Det är en gammal industriort där ett väveri var den största arbetsplatsen i mer än 100 år. Från 1906 till 2011 var Uddebo Väveri AB den stora arbetsplatsen. Läs mer…

Glesbygdsorter som vänt utvecklingen – Skattungbyn

Skattungbyn är en ort som ligger i den så kallade Siljansringen i Orsa kommun i Siljansbygden. Det är en avfolkningsort där den negativa befolkningsutvecklingen vänt till sin motsats. I huvudsak har det historiskt varit en jordbruksort. Läs mer…