Minskat skjutande och bombande i Malmö

Under 2019 minskade både antalet skjutningar och antalet sprängningar i Malmö. Det är andra året i rad som skjutvapenvåld och sprängningar minskat i Malmö.

Fram till och med november 2019 var det 27 skjutningar i Malmö jämfört med 49 stycken 2018 och 65 år 2017. Antalet dödsskjutningar var 6 jämfört med 12 stycken år 2018 och 7 år 2017.

Antalet sprängningar minskade till 28 under 2019 fram till och med november jämfört med 45 stycken år 2018 och 58 stycken år 2017.

Minskningen i Malmö är dock inte lika stor som i Göteborg och den har inte heller pågått lika länge. I Göteborg har minskningen av skjutandet pågått sen 2013 och sprängningar har aldrig varit speciellt vanliga.

Läs mer:

Advertisements