Mest bra i Flamman om våld – men lite grunt

Judith Kiros skriver i huvudsak bra om våld i en ledare i Flamman. Men hennes utgångspunkt tycks vara den vanliga och felaktiga. Att våldet har ökat:

Det här våldet kommer inte utifrån: det kommer ur ett samhälle i vilket inkomstklyftorna ligger på rekordnivå. Det ansvarar också Socialdemokraterna för. Men i det ideologiska tomrum som uppstår när inget tungt parti för en medveten klasspolitik från vänsterhåll blir förklaringsmodellen Sverigedemokraternas.

Hon har både rätt och fel. Rent generellt stämmer analysen, ökade sociala och ekonomiska klyftor medför ett ökat våld i samhället. Problemet är att vi haft ökande sociala och ekonomiska klyftor sen 1980-talet och våldsbrottsligheten har under samma tid minskat. Den har faktiskt minskat i alla rika länder i västvärlden. Problemet är därför betydligt mer komplicerat än Kiros gör gällande.

Orsakerna till att brottsligheten minskat trots att samhällsutvecklingen tyder på att den borde öka är flera:

  • Äldre befolkning med färre unga
  • Bättre inbrotts- och stöldskydd
  • Minskad användning av droger och alkohol
  • Bättre mediciner mot psykiska sjukdomar

Vi har alltså fått en minskad tillfällighetsbrottslighet, dvs sådan brottslighet som beror på möjlighet att begå brott, på missbruk och bruk av droger eller på grund av psykisk sjukdom. I Sverige handlar det främst om minskat alkoholbruk och bättre mediciner mot psykiska sjukdomar samt inbrotts- och stöldskydd. Men i Sverige har befolkningen inte åldrats lika mycket som i många andra rika länder.

Samtidigt är det välbelagt att brottsligheten i Sverige förändrats, från relationsrelaterade våldsbrott till gängrelaterade våldsbrott, från inbrotts- och stöldbrott till bedrägeribrott. Både gängrelaterade våldsbrott och bedrägeribrott har stark koppling till organiserad brottslighet.

Utvecklingen har inneburit att brottsligheten i Sverige utvecklats till att bli mer lik andra länders brottslighet där brottslighet kopplat till organiserad kriminalitet länge dominerat såsom i exempelvis Italien, Nederländerna och Tyskland. Detta beror inte på ökade sociala och ekonomiska klyftor som sådana utan på att möjligheterna för den organiserade brottsligheten att operera i Sverige ökat genom privatiseringar och avregleringar.

Det är i det sammanhanget mycket viktigt att veta att organiserad brottslighet faktiskt kan var importerad. Det hela har dock väldigt lite med invandring att göra. Det kan handla om att någon internationell kriminell organisation, exempelvis någon fraktion från Vory y Zakone från Ryssland och Baltikum, ’ndranghetan, nigerianska Black Axe eller nåt mc-gäng etc. I Sverige har det i allmänhet handlat om organiserad brottslighet från Balkanhalvön men även om kriminella nätverk med koppling till Turkiet och Libanon. Med avregleringar och privatiseringar har Sverige helt enkelt blivit mer intressant för internationella kriminella nätverk.

För att komma åt problemen med brottslighet är det sociala och samhälleliga insatser som behövs såväl som reglering och avprivatisering. Den offentliga och gemensamma kontrollen över samhället måste helt enkelt stärkas.

Läs mina inlägg om vänstern och brottsligheten och vad vi kan göra åt den (alla är inte skrivna ännu):