Minsta gängvåldet i Göteborg på 15 år

Gängvåldet i Göteborg under 2019 var det minsta sen 2011 och den senaste gången det var lägre var 2004. Mindre gängvåld än 2004 har nog aldrig existerat i modern tid men det finns inga siffror att tillgå så det går inte att bevisa.

Antalet skjutningar i Göteborg 2019 var 18 stycken. Det är den lägsta siffran så länge det mätts (dvs sen 2011). Antalet har trendmässigt minskat sen 2013. 2011 var det 48 skjutningar och 2013 hela 56 stycken

Antalet skadade i skjutningar har också minskat trendmässigt sen 2013, och 2019 skades bara 7 personer vilket är den lägsta siffran sen mätningarna startade.

Antalet dödade vid skjutvapenvåld var 2019 enbart 2 stycken i Göteborg, Det är den lägsta siffran sen 2011 och de senaste 20 åren har det bara varit färre skjutvapendödade år 2004 då det bara var 1 person. De allra värsta åren var år 2000 och 2013. 9 personer dödades då med skjutvapen. Även antalet dödade i skjutvapenvåld har trendmässigt minskat sen 2013.

Beroende lite på hur vi räknar kan vi säga att gängvåldet i Göteborg är det lägsta sen 2004 eller det lägsta sen 2011. Det har trendmässigt minskat sen 2013 men samtidigt handlar det om ett litet antal skjutvapenmord och små skillnader mellan enstaka år. Det ska därför inte dras för stora växlar på variationerna mellan enstaka år (exempelvis innebar 2018 en ökning jämfört med 2017 men en minskning jämfört med 2013).

Sen år 2000 har egentligen gängvåldet legat på ungefär samma nivå i Göteborg med lite variationer upp och ner.

Värsta åren när det gäller dödade med skjutvapen i Göteborg, år, antal personer

  1. 2000, 9
  2. 2013, 9  (varav 8 i gängrelaterade mord)
  3. 2006, 8
  4. 2008, 8

sta åren när det gäller dödade med skjutvapen i Göteborg, år, antal personer

  1. 2004, 1
  2. 2019, 2
  3. 2011, 2
  4. 2003, 2
  5. 2001, 2

Läs också:

Advertisements