Åtal mot Joakim Lamotte

Tomas Åberg är en man som anser att han förtalats av Joakim Lamotte. Han driver projektet Näthatsgranskaren. En kvinna har tidigare dömts för att ha spridit Lamottes uppgifter vidare. Åberg vill nu också åtala Lamotte och har startat en insamling för att finansiera ett sådant åtal då förtal inte är ett brott som går under allmänt åtal. Det innebär att Åberg måste finansiera allt själv då staten inte bidrar. Så här skriver Åberg på crowdfundingsidan:

Joakim Lamotte har allt för länge fått hetsa och förtala på sociala medier. Det är därför dags att han får erfara att brott på sociala medier ger konsekvenser och att lagen gäller även Joakim Lamotte.

Sociala medier är idag en plats där mobbare och brottslingar kan agera nästan helt ostört. Konsekvensen blir att brott allt oftare används för att tysta andras röster och allt fler skräms därmed bort från det demokratiska samtalet. Nätet blir till en följd av detta en polariserad plats där många viktiga röster tystnar.

Joakim Lamotte publicerar texter och videor på sociala medier för att göra människor upprörda, rädda och arga. Det är nog till och med så att just sanningen ofta står i vägen för Lamottes swish-inkomster varför han inte är så aktsam med sanningen..

Han gör det även för att misstänkliggöra den organisation jag arbetar för. Detta görs effektivt genom att utmåla mig som klandervärd, och därmed svartmåla Näthatsgranskarens arbete mot hat- och demokratibrott på nätet.

Lamotte är inte dömd ännu och alltså oskyldig till motsatsen bevisats, vilket är viktigt att påpeka. Det finns dock en civilrättslig dom från Göteborgs tingsrätt som bedömde sex påståenden i Lamottes text som just förtal.

Det går att skänka pengar för att finansiera åtalet. Dels genom direkt stöd till crowdfundingen. Dels genom att swisha till 123 119 90 66. Det hamnar då på ett specifikt konto som har skapats för för just detta ändamål. Pengarna överförs därefter direkt till advokatfirmans klientmedelskonto.

I första hand går pengarna som samlas in till advokatkostnader och kostnader för åtalet. Förlorar Åberg processen kommer pengarna gå till advokatkostnader och om det blir över pengar går det till Kvinna till Kvinna. Om han vinner målet kommer kostnaderna hamna på motparten som får betala tillbaka pengarna till mig och alla insamlade medel ger jag då till Kvinna till Kvinna. Magasinet Paragraf har för sin del publicerat en intervju med Åberg om åtalet mot Lamotte.

 

Advertisements