Privatisering och avreglering har öppnat upp för organiserad brottslighet

När vård och omsorg köps upp via upphandling så har det inneburit nya stora möjligheter för organiserad brottslighet att tjäna pengar. Pris är den viktigaste faktorn vid en upphandling och den som lägger det lägsta priset får ofta jobbet. Den som inte har för avsikt att bedriva nån egentlig vård, tänker vårda falskt sjuka eller inte betala skatter och sociala avgifter kommer alltid att kunna lägga det lägsta priset. Resultatet är att den organiserade brottsligheten kommit att bli stor mottagare av pengar för offentligt köpta tjänster.

Den här utvecklingen är oerhört svår att komma åt. Det har visat sig vid upprepade tillfällen att personer som inte skött sina åtaganden efter upphandlingar kunnat lägga nya anbud med hjälp av nya företag och upprepade gånger vinna anbudet genom låga priser. Fungerar det inte längre i samma kommun eller region byter de kommun eller region. Fifflet fortsätter. Det finns bara ett effektivt och billigt sätt att bekämpa sådan brottslighet. Avprivatisering och återreglering.

Läs mer: