Oskyldiga offer för gängvåld – inte alltid så enkelt

Det finns många oskyldiga offer för gängvåld. Oskyldiga i detta sammanhang betyder i allmänhet personer som själv inte begått brott. Den lilla flickan som dödades av bomben i Torslanda, 8 åringen som dödades när en handgranat kastades in i en lägenhet där han för tillfället vistades hos släktingar i Biskopsgården, Shayan Gaff som dödades i Segeltorp för att han förväxlades med en annan person. Den unge koranläraren som dödades i Biskopsgården, också det för att han förväxlades med en annan person. 12-åringen som sköts i Hallunda. Med flera.

Ofta nämns också Ndella Jack som sköts i Råcksta och Karolin Hakim som sköts i Malmö i dessa sammanhang. Så också i ETC. Deras fall är dock mer komplicerade. De två valde själva att gifta sig med respektive vara tillsammans med tungt gängkriminella. När de blev ihop med dem visste de att de var tungt kriminella. Det är uppenbart att de utsatte sig själva för en stor risk när de gjorde detta val. Nog för att de är oskyldiga på grund av de aldrig begått ett brott och att det är fruktansvärt att de blev dödade osv. De var personligen inte inblandade i en konflikt och bara anhöriga till tungt kriminella och inget annat. Det är naturligtvis oacceptabelt. Men samtidigt så kan väl deras val beskrivas som att de accepterar gängkriminalitet och brottslighet med de faroro och problem som följer därav. Beskrivningarna av de två kvinnorna som valt att leva med tungt kriminella i media är dessutom ofta ytterst märkliga. I ETC står det bland annat:

Ndella Jacks mamma fyller i att dottern hade drömmar och ambitioner.

– Hon hade drömmar om en annan framtid och var väldigt engagerad i mänskliga rättigheter. Först ville hon bli polis, men sedan kriminolog. Detta för att hon var så frustrerad över gängkriminaliteten och det dödliga våldet. Hon gick sista året på gymnasiet när hon blev skjuten och var väldigt duktig i skolan. Hon gjorde i stort sett inget annat än att studera och umgås med sina vänner, säger Oulimata Ba.

Det finns inte någon trovärdighet i uttalandet från Ndella Jacks mamma. Om Ndella Jack nu var så frustrerad över gängkriminalitet och dödligt våld, varför gifte hon sig då med en våldsam och tungt gängkriminell mycket äldre man? Om hon nu ville bli polis eller kriminolog varför umgicks hon med kriminella? Ndella Jack är som jag ser det allt annat än ett bra exempel på en oskyldig som dött i gängvåld. Oskyldig var hon, men det var kanske inte en tillfällighet att hon blev mördad. Hennes man var måltavlan och hon blev dödad av misstag. Hon och andra som dödats för att deras män eller vänner varit tungt kriminella måltavlor är dock inte ett exempel på att vem som helst kan dödas. De dog för att de valt fel umgänge och partners. Är de då helt oskyldiga eller bär de själva en viss skuld till att de dog? Att deras män/sambor bär en viss skuld är uppenbart.

 

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!