Det börjar inte med judarna och de homosexuella

Vägen mot fascism börjar inte med angrepp mot judar och fascister. Den börjar med angrepp mot vänstern. Det var så det började i 1930-talets Tyskland eller Italien när Mussolini tog makten. Vänstern demoniserades och förbjöds, de fängslades och anklagades för alla möjliga sorters brott. Nazisterna anstiftade brott som sedan vänsterfolk dömdes för osv. Detta visste den präst som skrev den berömda dikten som Björn Wiman i DN tänker på när han skriver att det börjar med judarna.

Texten skrevs troligen av prästen Martin Niemöller. Det finns också olika versioner av texten men Niemöller har själv har uttalat sig till stöd för följande text som alltså kan betraktas som originalet.

När nazisterna hämtade kommunisterna,
teg jag;
jag var ju ingen kommunist.

När de hämtade fackets medlemmar,
teg jag;
jag var ju inte med i facket.

När de hämtade judarna,
teg jag;
jag var ju ingen jude.

När de hämtade mig, fanns ingen kvar
som kunde protestera.

Ibland börja de första versraderna i översättningen till svenska med Först kom de för ...

Det återgivna är den version som finns på de flesta tyskspråkiga sajter. Ibland finns verser om homosexuella, socialdemokrater och katoliker också med. Men de verkar vara senare tillägg.

Oseriösa angrepp mot den svenska vänstern har idag pågått i 20 år. Sen demonstrationerna i Göteborg 2001. Trots att vänstern i Sverige inte har begått några våldsdåd som inneburit döda människor jämförs vänstern med högerextremister som mördar 1 person per år. Trots att antisemitism är extremt ovanligt inom vänstern så kallas många som är antisemiter för vänster eller att de gjorde sådana uttalanden när de hade vänstervänner. Vänstern ska smutskastas på alla möjliga och omöjliga sätt. Borgerliga tidningar agerar helt i linje med grundreglerna för hur fascism och stöd för fascism växer fram. Facket, fackliga rättigheter, anställningstrygghet och annat har angripits och smutskastats ungefär lika länge som vänstern.

  1. Smutskasta och demonisera vänstern
  2. Angrip facket och facklig organisering
  3. Smutskasta en minoritetsgrupp

Även steg 3 är som borgerlig media ägnar sig åt idag. De smutskastar på alla möjliga sätt invandrare, framförallt muslimer. Judar har helt enkelt ersatts av muslimer. Hat mot muslimer, islamofobi, är ett stort problem i Sverige.

För att dölja sin rasism mot muslimer, svarta och andra gör borgarmedia en stor sak av allt som kan betecknas som antisemitism. För judar är antisemitism ett allvarligt problem. I det svenska samhället är det ett litet problem. Borgarmedia försöker hela tiden gör antisemitism till det stora problemet med rasism. Det är falska nyheter. Felaktigt.

När vänstern angrips och försvagas innebär det också att försvaret för minoriteters rättigheter försvagas. För vänstern är de som på ett organiserat sätt försvarar minoriteter, bekämpar rasism, antisemitism, islamofobi, homofobi och patriarkatet. Utan vänstern kommer allt det nämnd att breda ut sig. Borgarmedia är en del av denna utveckling. De deltar gärna i normaliseringen av fascism och fascister samt smutskastningen av vänstern. Borgarmedia är genom hur de agerar en del av det som skapar fascism och stöd för fascism.

Advertisements