Låt inte högern och de rika avgöra EU-valet

Den 9 juni är det val till EU-parlamentet. Det är ett val som traditionellt lockar färre att rösta än i andra val. I valet 2019 var det 45 procent av de röstberättigade som valde att inte delta i valet. Men det såg mycket olika ut i skilda grupper av befolkningen. Läs mer…

Ny ordförande – samma LO

Det såg ut att bli ett mer odramatiskt och tristare ordförandeval på LO-kongressen än vanligt. Och det vill inte säga lite. Valen är normalt välregisserade och uppgjorda på förhand av valberedningen, långt från medlemmarnas insyn som brukligt är i toppstyrda och byråkratiska organisationer Läs mer…

Arbetsmiljöfrågorna kan handla om liv och död

Ingen utomstående kan ännu säga vad som gått fel, den direkta orsaken kan mycket väl visa sig vara lika tragiskt trivial som vid de många andra arbetsplatsolyckor som krävt arbetares liv. En felaktig åtgärd, en missad inspektion, bristande kunskap. Läs mer…

Lagbrytarna Spotify får inte låta anställda jobba på natten

Den välkända musiksajten är inte bara en sajt för att kunna lyssna på musik. Det är också ett företag som bryter mot arbetstidslagen och också vägrar teckna kollektivavtal. Dessutom är det en tjänst som används av kriminella nätverk och gangstergäng för att tvätta pengar. Dvs göra svarta pengar till vita. Läs mer…

Allt svårare för Tesla

I Sverige har strejken och blockaderna mot Tesla nu pågått i en månad. Företaget kan inte ta in bilar via svenska hamnar. Deras laddningsstationer repareras inte och de får inte ut registreringsskyltar. Det fungerar så där. Arbete på de flesta av deras verkstäder har i de flesta fall fortsatt på grund av oorganiserade strejkbrytare. Läs mer…

Konflikten med Tesla är ingen strejk utan en blockad

IF Metall har utlyst en strejk på Tesla för att få till stånd ett kollektivavtal. Problemet med detta är att ingen som arbetar på Tesla, eller i alla fall nästan ingen, faktiskt strejkar. Många är troligen inte ens med i facket. Därför är det egentligen inte fråga om en strejk utan snarare frågan om en blockad där en massa andra fackföreningar gjort gemensam sak med IF Metall Läs mer…

Bekämpa gängen – återreglera arbetsmarknaden

De kriminella gängens största inkomstkälla är svartjobb och utnyttjande av underbetald arbetskraft. För att ta bort denna inkomstkälla från gängen måste systemet med upphandlingar i flera led upphöra. Systemet med underleverantörer i upp till sju led måste avskaffas. Läs mer…

Arbetsmarknadens två ansikten

Den svenska arbetsmarknaden har tydliga A- och B-lag, där människor utan trygga anställningar utnyttjas av skrupellösa arbetsköpare. Dessa utnyttjar en svaghet i den svenska modellen: utan en lokal facklig verksamhet försvaras inte våra rättigheter på arbetsmarknaden. Läs mer…

Den tjetjenska byggmaffian

Avregleringen av bygmmarknaden har lett till upphandlingar i flera led. Det har i sin tur gett utrymme för skumraskföretag som betalar svart, vägrar betala och utnyttjar utländsk arbetskraft. En del av dessa skumma företag använder dessutom kriminella nätverk Läs mer…

Strejk i hamnarna uppskjuten för medlemsomröstning

På kvällen den 3 juli (måndag) mottog Svenska Hamnarbetarförbundet och motparten Sveriges Hamnar en skriftlig hemställan från medlarna avseende förslag till nytt kollektivavtal. Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde senare under kvällen att budet var tillräckligt intressant för att underställas en ny medlemsomröstning. Läs mer…

Hamnarbetarna har varslat om strejk

Svenska Hamnarbetarförbundet har varslat om strejk i Gothenburg RoRo Terminal och Helsingborgs hamn från torsdag 6 juli till och med tisdag 11 juli. Under samma period varslar fackföreningen om övertidsblockad, nyanställningsblockad och inhyrningsblockad i Hallands hamnar Läs mer…

Oegentligheter på Lisebergsbygge är ett systemfel

Liseberg har anlitat det stora byggföretaget NCC för bygget av Lisebergsbadet. Det är ett välrenommerat företag. Men problemet är att de i sin tur anlitat underleverantörer som i sin tur anlitat underleverantörer som ibland även de anlitat underleverantörer. Vid en genomförd kontroll fans det 58 olika företag på arbetsplatsen. Läs mer…