Den tjetjenska byggmaffian

Avregleringen av bygmmarknaden har lett till upphandlingar i flera led. Det har i sin tur gett utrymme för skumraskföretag som betalar svart, vägrar betala och utnyttjar utländsk arbetskraft. En del av dessa skumma företag använder dessutom kriminella nätverk Läs mer…

Strejk i hamnarna uppskjuten för medlemsomröstning

På kvällen den 3 juli (måndag) mottog Svenska Hamnarbetarförbundet och motparten Sveriges Hamnar en skriftlig hemställan från medlarna avseende förslag till nytt kollektivavtal. Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde senare under kvällen att budet var tillräckligt intressant för att underställas en ny medlemsomröstning. Läs mer…

Fack som inte kämpar krymper

Organisera! Det är arbetarrörelsens första erfarenhet och främsta budord. Bara genom att sluta sig samman kan de arbetande försvara rättigheter, arbets- och livsvillkor i en kapitalistisk värld och på sikt hota kapitalägarnas makt. En särställning har de fackliga organisationerna. Läs mer…

SVEKO lade sig platt för Almega

I stort sett inget av de krav som man lovade att driva i förhandlingarna har uppnåtts. Man har helt enkelt lagt sig platt för arbetsgivaren/Almega. Kravet på två ombord med säkerhetstjänst på resandetåg slopades redan när Seko:s ordförande för någon vecka sedan meddelade att man hade nedprioriterat kravet. Hon skyllde, utan att skämmas, på lokförarnas vilda strejk. Läs mer…

Rörelser i kamp – intervju med Gunnar Pettersson

Den 13 maj ordnar Socialistisk Politik tillsammans med Vänsterpartiet i Härryda och ABF Göteborg en nationell konferens på temat Rörelsekamp och demokrati underifrån. Här följer en intervju med en av deltagarna, Gunnar Pettersson. Läs mer…

Järnvägsstrejk på gång

Seko, Service- och kommunikationsfacket, har varslat om strejk på spårtrafikområdet. Varslet innebär att cirka 1 200 medlemmar tas ut i strejk i tre olika steg om ingen uppgörelse nås. Det handlar om allt ifrån medlemmar på Transdev (Öresundstrafiken), SJ, Green Cargo och MTR Tunnelbanan i Stockholm. Läs mer…

Motståndet behöver argument och perspektiv

Det är exceptionella tider. Det kräver exceptionella åtgärder. Så motiverade LO sitt Krisvinterprogram i höstas. Och under 2023 väntar sannerligen exceptionellt bistra tider. Inflationstakten har ökat månad för månad och ligger nu på 12 procent. Läs mer…

Årtusendets högsta vinstandel

Den 31 oktober lade Facken inom industrin – IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer, GS-facket och Livs – fram sitt krav inför löneförhandlingarna. Grundat, som man sade, ”på noggranna överväganden av de ekonomiska förutsättningarna” landade kravet 4,4 procent. Läs mer…

Allting går om intet på grund av Putins aggression!

Kirill Buketou, 52 år, var tidigare fabriksarbetare och blev sedan historielärare. Han är nu i Genève som fackföreningsaktivist. Efter Sovjetunionens fall deltog han i skapandet av oberoende fackföreningar i Ryssland. Då fanns en atmosfär av förnyelse och hopp. Läs mer…

Organisationen Sveriges hamnar stöder Putins krig

Sedan 28 mars har Svenska Hamnarbetarförbundet blockerat ryska fartyg, ryskt gods och fartyg påväg till- eller från Ryssland. Detta är en sympatiåtgärd för ukrainska hamnarbetare och fackföreningsrörelse. Efter en dryg månad har nu arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar Läs mer…

Ny oberoende fackförening på Amazon

I ett USA som fortfarande domineras av ett fackligt mörker kom i förra veckan en lika oväntad som viktig framgång. En omröstning på JFK8, ett av e-handelsjätten Amazons stora lager på Staten Island i New York, ledde till att över 8 000 anställda nu kommer att representeras av den oberoende Amazon Labor Union (ALU). Läs mer…

Fackföreningsrörelsen måste byggas underifrån

En stark fackförening skall bara vara lojal neråt, mot medlemmarna, och behöver idag stå oberoende från politiska partier. Det innebär inte att de bör eller kan vara opolitiska och heller inte att de inte kan alliera sig med andra organisationer eller partier i olika lägen. Men det kan inte vara Vänsterpartiets linje att ersätta socialdemokratins roll i den fackliga byråkratin. Läs mer…

Strejk vid företaget Tema Elektro AB

Svenska Elektrikerförbundet (Elektrikerna) har sedan en tid tillbaka utan framgång förhandlat om att teckna kollektivavtal med företaget Tema Elektro AB i Blentarp utanför Sjöbo i Skåne. Företaget har visat sig omedgörligt och vill inte teckna kollektivavtal. Den 2 juni tvingades därför Elektrikerna varsla om stridsåtgärder. Läs mer…

Fackföreningar måste själva kunna bestämma vem som får vara medlem

Frågan om en fackförening ska kunna utesluta medlemmar av ideologiska skäl är inte ny. För några år sedan uteslöt både IF Metall och Byggnads några medlemmar som var anhängare till våldssekten NMR eftersom dessa därigenom hade brutit mot förbundens stadgar. Läs mer…