Göteborgskapitalet

Under kapitalismens genombrott i Sverige på 1800-talet spelade handelshusen i Göteborg och de familjer som ägde dessa en dominerande och väsentlig roll. Det var dess handelshus och dessa familjer som till största delen finansierade den tidens uppbyggand av massa- och pappersindustrin liksom … Läs mer

Leffler – gammal göteborgssocietet

Familjen Leffler från Göteborg är en släkt med många grenar. Flera av dess grenar har tillhört den göteborgska överklassen i 200 år. Familjen belv dock aldrig nån storfinansfamilj utan var bara småföretagare varav en gren som kom att utvecklas till en direktörsfamilj. Ända sedan … Läs mer

Direktörsfamiljerna

Jag har tidigare skrivit om de stora svenska finansfamiljerna, både dagens 15 familjer och dynastier och försvunna storfinansfamiljer. Det handlar om familjer där medlemmarna föds till makt och ägande, där du från början uppfostras till att bli direktör, företagsledare och förmer än de … Läs mer