Handelshuset Schön & Co

Vid mitten av 1700-talet invandrade Johan Martin Schön (1721-81) till Stockholm från Tyskland. Han fick burskap 1752 och grundade en handelsfirma. Mellan 1764 och 1776 drevs firman tillsammans med Lars Falck, tidigare anställd hos J.M. Schön. Firman gick genomgåeden under Läs mer…

Advertisements

Handelshuset Plomgren

Handelshuset Plomgren bestod från 1730 av bröderna Thomas Plomgren (1702-54) och Anders Plomgren (1700-66). Efter den senares död så drevs verksamheten vidare av hans änka Margareta Björkman (1719-80) i kompanjonskap med en släkting, Fredrik Lundin, under namnet Anders Plomgrens änka & Co tills den Läs mer…

Levantiska kompaniet – russin, fikon, korinter och slavar

Levantiska kompaniet var ett kompani av samma typ som Västindiska kompaniet och Ostindiska kompaniet. Det var ämnat att gynna och uppmuntra handel mellan Sverige och nåt visst område och den del av den politik som fördes under 1700-talet, speciellt under Läs mer…

Hebbe – rik grosshandlarfamilj i Stockholm

Christian Hebbe d.ä. (1698-1762)invandrade från Greifswald till Stockholm på 1710-talet. Hans far Erdman Hebbe, var skomakarålderman i Greifswald och tillhörde en gammal siebenbürgsk adelssläkt som blivit protestanter.  Till Stockholm kom han för att arbeta hos morbrodern Johan Kruse som var Läs mer…

Clason – handelsmän och bruksägare

Johan Clason (1667-1747) slog sig ned i Stockholm och grundade ett rikt och betydande köpmanshus. Han var från Forsmark och enligt traditionen så var familjenamnet från början De Fer eller Le Fer. Han bedrev en omfattande rederiverksamhet och var intressent Läs mer…