Nora Bergslags Järnväg – Broströms järnvägsbolag

Nora Bergslags Järnvägs AB (NBsJ, från 1946 NBJ) bildades 1905 i syfte att rekonstruera de järnvägar som drevs av Nora-Karlskoga Järnvägs AB (NKJ), ett bolag med skraltig ekonomi och inte helt tillfredställande standard på sin banor. Ursprungligen hade NKJ bildats Läs mer…

Advertisements