Avprivatisering är vägen framåt

I ETC har Johan Jenny Ehrenberg skrivit en ledare om avprivatisering eller förstatliganden. Jag tycker dock avprivatisering är ett bättre ord för det är inte nödvändigtvis staten som måste ta över. Det Ehrenberg föreslår är att det apoteken, skolorna, försvarsindustrin, läkemedelsindustrin förstatligas samt att det skapas en statlig bank Läs mer…

Gör kollektivtrafiken avgiftsfri

Biljettfinansiering av kollektivtrafiken innebär att miljonären ska betala lika mycket som uteliggaren. Skattefinansiering betyder tvärtom en solidarisk finansiering, där de rika betalar mer och kollektivtrafikanter med låga och medelhöga löner betalar mindre. Läs mer…

Fördyra bilismen – gör kollektivtrafiken billigare

Cecilia Verdinelli har skrivit en bra ledarartikel i Nyhetsmagasinet ETC om kollektivtrafik och bilism. Hon konstaterar att böterna för att tjuvåka med kollektivtrafiken i Göteborg är 1 500 kronor medan böterna för att parkera fel är maximalt 1 100 kronor. Läs mer…

Vänsterbudget för att rädda välfärden

Det går att undvika de kommande nedskärningarna i välfärden, bara man väljer att prioritera det. Det var budskapet när Nooshi Dadgostar och Ali Esbati presenterade Vänsterpartiets budgetmotion. Läs mer…

Kollektivt ägd taxi-app ger förarna mer betalt – Fair Taxi

Igår, den 8 september, lanserades den arbetarägda taxiappen Fair Taxi av Föreningen Taxiunionen. Appen lanseras inledningsvis i Stockholm med cirka hundra bilar. Förarna kommer inte vara anställda av företaget, utan egenanställda precis som på de större gigbolagen Läs mer…

Avgiftsfri kollektivtrafik – en reform som gör skillnad

Den globala uppvärmningen är vår tids stora ödesfråga, men trots den allvarliga situationen är det tunnsått med politiska åtgärder som verkligen kan göra skillnad. En sådan åtgärd skulle vara att införa avgiftsfri kollektivtrafik i alla landets 290 kommuner. Läs mer…

Förändringar i kollektivtrafiken i Göteborg

I juni i år kommer flera busslinjer i de centrala delarna av Göteborg ändra sina rutter. Det påverkar bland annat stadsdelar som Fredriksdal, Mossen, Burås, Johanneberg, Guldheden, Jakobsdal, Skår, Kallebäck, Lunden, Olskroken, Olivedal, Masthugget och Stigberget (övre Masthugget).  Läs mer…

Bästa sätten att minska biltrafiken i städer

Efter att ha plöjt nästan 800 fallstudier har forskare identifierat de tolv bästa sätten att minska biltrafiken i städerna. Resultatet visar att en kombination av morot- och piskaåtgärder utgör ett vinnande recept, samtidigt som en ”vinnare” stickar ut: trängselavgifterna. Sådana kan minska biltrafiken i stadskärnan med upp till en tredjedel. Läs mer…

700 miljarder till klimatinvesteringar

Klimatet kan inte vänta, och samhället måste gå före och visa vägen genom kollektiva lösningar. Därför kräver Vänsterpartiet nu ett tioårigt moratorium för det finanspolitiska ramverket, vilket frigör 700 miljarder till investeringar för omställning av transporter, elproduktion och bostäder. Läs mer…

Subventionerade drivmedel är en politisk återvändsgränd

Kriget i Ukraina har lett till dramatiska prishöjningar på fossila bränslen och i Sverige råder en närmast total uppslutning kring behovet av statliga subventioner av drivmedel. Liksom när det gäller den militära upprustningen bryts enigheten bara när någon politiker vill ta opinionspoäng genom att bjuda över de andra. Läs mer…

En klimatvänlig stad är en tätbebyggd kvartersstad

Mer tätbebyggda städer på våra breddgrader innebär att det blir lättare att värma upp bostäderna och att det blir närmare till olika former av service och butiker. Detta förutsatt att alla bostadsområden planeras och byggs med lokaler för kontor och butiker etc. Alla områden måste vara blandade och innehålla både arbetsplatser, kontor och bostäder. Läs mer…

Tillväxt oundvikligt för minskade utsläpp av växthusgaser

De som tror att det går att åstadkomma en omställning av samhället i klimatvänlig riktning utan stora investeringar är faktiskt helt fel ute. För att minska utsläppen av koldioxid i Sverige behöver vi minska bl.a. bilismen, minska flyget, öka kollektivtrafiken (tåg, spårvagnar, tunnelbana etc), minska cementtillverkningen, minska stålproduktionen i masugnar och sluta använda fossildrivna fordon med mera. Läs mer…

Investeringar är den bästa stimulansen

Coronakrisen drabbar världen och Sverige hårt. Förutom att människor rycks bort i förtid är de sociala konsekvenserna enorma. Sveriges redan höga ungdomsarbetslöshet är den värsta på drygt femton år. BNP-raset under andra kvartalet 2020 var det kraftigaste sedan BNP började mätas per kvartal 1980.  Läs mer…

Motsättning mellan klimat och tillväxt?

En omställning av samhället till ett mer klimatvänligt samhälle kräver omfattande investeringar. Investeringarna behöver ske på en lång rad områden, kollektivtrafik och transporter, energi, solenergi, vindkraft, ståltillverkning, gruvbrytning, förändrad biltillverkning, jordbruk och skogsbruk. Investeringarna handlar om så stora belopp att det oundvikligen innebär ekonomisk tillväxt. Läs mer…

Vänsterpartiet vill vinna väljare från SD och soffan

Inför nästa val så är tanken att Vänsterpartiet ska försöka vinna väljare som tidigare röstat på socialdemokraterna men idag röstar på Sverigedemokraterna (SD). Detta handlar till stor del om arbetare från bruksorter på landsbygden där fabrikerna och gruvorna försvunnit sen länge. Läs mer…

Vad kan göras för klimatet?

Den senaste ledaren i tidningen Internationalen handlar om klimatet och vad som kan göras för att bromsa uppvärmningen av jorden. Ledaren lutar sig på ett antal förslag som vänsterpartisten Jens Holm fört fram Läs mer…