Privatskolor bättre?

Skolverket har gett ut en rapport som säger att privatskolor (s.k. friskolor) ger bättre betyg för eleverna och en bättre skolkvalitet än vanliga kommunala skolor. Men ingen säger vad detta beror på, inte skolverket, inte skolminister Baylan, inte borgerliga politker som den stockreaktionäre folkpartisten Björklund. Orsaken är ganska enkel att räkna ut, det är det svenska klassamhället som orsakar att betygen och resultaten i privatskolorna är bättre. Eftersom det huvudsakligen går medelklass- och överklasselever i privatskolorna blir resultaten i de skolorna bättre. Men kanske någon invänder, resultaten blir ju bättre i de kommunala skolorna också, dvs bara i de områden som har många privatskolor. Men snälla nån säger jag då, många privatskolor finns bara i kommuner som bebos av medleklassen och överklassen. Det har inget med privatskolor eller konkurrens alls att göra. Det är inte att skolan är privat som ger bättre resultat, det är att dom privata skolorna domineras av elever som alltid klarar sig bra i skolan som ger det bättre resultatet.

I själva verket är det så att privatskolor leder till en alltmer ökande segregering, till ett allt tydligare klassamhälle och till ökade klassklyftor. Enda lösningen på detta är att man återskapar ett skolsystem där alla får lika möjligheter och lika rättigheter. Det går inte att skapa ett sånt skolsystem så länge överklassen och medelklassen kan välja segregerade privatskolor för sina barn.

Privatskolor ökar klassklyftorna och segregeringen – därför måste skolsystemet reformeras.
För ett rättvist skolsystem – avskaffa systemet med privatskolor för dom redan priviligierade.

Anders_S

Advertisements