Trängselskatt framgångsrikt

Så långt verkar försökte med trängselskatt i Stockholm väldigt framgångsrikt. 30% minskning av trafiken, bilköerna borta i Stockholms innerstad. Kollektivtrafiken svalde utan problem det ökande resandet. Stockholmarna och och miljön gör stora vinster. Inte nog med detta. Trängselskatten fungerar delvis skatteutjämnande. Folk från grannkommuner som inte är med och betalar Stockholms gatuunderhåll etc via skattsedeln, tvingas nu betala för de gator de utnyttjar. Detta är mycket bra.

En permanentning av biltullarna i Stockholm borde följa som ett tåg på posten och en utvidgning av biltullar (trängselskatter) till Göteborg och Malmö borde också vara självklart. Emellertid kan det bli problem i Göteborg där kollektivtrafiken i jämförelse med Stockholm är usel. För att det ska gå att genomföra på ett vettigt sätt krävs också en omedelbar utbyggnad av kollektivtrafiken i Göteborg.

Spårvägen bör byggas ut till Askim och Sisjön i söder, till Rannebregen, Lövgärdet och Gårdsten i Angered, till Backa på Hisingen och den gamla linjen till Bräcke bör återskapas och förlängas till Eriksberg och Färjenäs (Norra Älvstranden). Spårvagn till Tuve vore heller inte fel. Kringen, spårvagnsringen runt Göteborg som är färdig om några år bör kompletteras med fler lösningar som gör att spårvagnstrafiken genom centrala Göteborg snabbas upp.

Pendeltåg måste snarast införas på alla järnvägslinjer runt Göteborg, inklusive hamnbanan (Norra Älvstranden) ut till Volvo. Detta betyder dubbelspår överallt, även på Bohusbanan och Boråsbanan. För att pendeltågen ska kunna byggas ut på detta sätt krävs att Västlänken byggs i tunnel under Göteborg med förlängning vidare till Hisingen. Godstrafiken på hamnbanan flyttas ut från tättbebyggt område och når hamnarna norrifrån förbi Volvofabrikerna iställer för som nu genom bostadsområden på Norra Älvstranden.

På längre sikt får nya bostadområden i Göteborg fbara byggas där det redan finns en effektiv spårbunden kollektivtrafik. Att bygga fler områden som Askim, Torslanda och Eklanda by i Mölndal bör förhindras. Detta är en viktig åtgärd i ett paket för att förbättra kollektivtrafikens funktion i Göteborg.

Anders_S

Advertisements
 • maxelson

  Intressant med trängselavgift i Göteborg. Med tanke på vilken framgång det varit i Sthlm känns det som en given valfråga inför valet 2006.

  Frågan är var tullarna skulle gälla. Det känns som om en avslastning av älvförbindelserna är det primära.

 • Anders_S

  Avlastning av älvförbindelserna är naturligtvis av högsta vikt. En direkförbindelse mellan Stockholmsvägern (E 20) och Oslovägen (E 6) via Slakthusområdet och en ny förbindelse över älven där är en viktig del i detta.

  Med start i söder skulle tullar kunna finnas på följande platser, Mölndalsvägen och Lieberathsgatan vid Lana (stadsgränsen mot Mölndal), Kallebäcksmotet vid nedfarten mot Elisedal. Vid Liseberg på Örgrytevägen (Örgrytemotet), överfarterna av Mölndalsån vid Valhalla och vid Ullevi, vid Rantorget (Ullevimotet), Svingeln (Olskroksmotet), Götaälvbron, vid Djurgårdsmotet på Oscarsleden och vid Stigbergstorgets backe ner mot Långgatorna, Fjällgatans backe upp vid Bantorget, Dag Hammarsköldsleden i höjd med Änggårdsmotet, Södermalm (stadsgränsen i Toltorpsdalen), vid stadsgränsen på Grågåsgatan och Mäster Bengts gatan (Fridkullagatan) och vi är tillbaks där vi började.

  På detta sätt blir motorvägen genom Göteborg avgiftsfri, men hela stadskärnan inklusive Linnéområdet och de södra stadsdelarna innanför tullarna.

 • Pingback: Äntligen! - trängselavgifter till Göteborg | Svensson()