Polisens nya taktik och nya kulor

MR-dagarna i Malmö 23-24 november

Demonstrationerna i Göteborg 2001 i samband med EU-toppmötet och president Bush besök har lett till att polisen infört en ny särskild taktik vid demonstrationer. Men vad syftar den till? Dialog eller effektivare våld? Svenska Röda korset har protesterat mot att polisen infört expanderande kulor, en ammunition som förbjöds på 1800-talet i krig på grund av överdrivet våld och onödigt lidande.

Medverkande: Ingrid Helmius, doktor i offentlig rätt, representant från Rikspolisstyrelsen, Olof Kleberg, Rikspolisstyrelsens etiska råd, Jörgen Johansson, riksdagsman, Christina Ulfsparre, Svenska Röda Korset och Anders Svensson som skrivit mycket om Göteborgsdemonstrationerna.

Plats: Malmö Högskola
Tid: Fredag 24 november klockan 11.00

Hela programmet

Läs mer: MR-dagarna