Demokrati ?

Jag hör det hela tiden, jag hörde det i Malmö på MR-dagarna, jag har sett det i tidningarna i samband med SVT:s Castrotema. Allt som inte är exakt enligt ramen för en västerländsk demokrati är ingen demokrati. Sånt trams. Precis som det skulle finnas en färdig mall, en slutgiltig form som är demokrati. Det kan självklart inte vara så. Även västerländska demokratier ser ju helt olika ut.

Är USA den slutgiltiga demokratin, eller kanske Sverige? Våra samhällsystem är ju totalt olika i de flesta aspekter. Är ett land där 80% av befolkningen deltar i olika fomer av val en bra demokrati eller ett land där bara 45% deltar en bättre demokrati? Det första skulle kunna var Sverige eller Kuba, det sistnämnda USA. Vilket land är mer demokrati? Ett land med mängder av partier, ett land med i praktiken bara två partier eller ett land med bara ett parti?

Vilket är mest demokrati? Ett land där media kontrolleras helt av staten eller ett land där media kontrolleras av ett fåtal privata koncerner tillhöriga en liten maktelit. Ett land där fackföreningar i praktiken inte tillåts i stora delar av landet, eller ett land där facket är en del av statsapparaten?

För mig är det inte så enkelt att demokrati är något färdigt. Demokrati för mig är något som ständigt utvecklas, något som konstant måste fyllas med nytt innehåll, nya former och utvidgas till allt fler samhällsområden. Görs inte detta förtvinar demokratin. För mig är varken Sverige, där områden som berörs av demokratiska politiska beslut inskränks, Kuba, där rätten att bilda föreningar saknas, eller USA där bara en minoritet av befolkningen deltar i politiken, några demokratier.

För mig krävs det mer för att något ska kallas demokrati. Det krävs att politiken omfattar alla samhällsområden, även den ekonomiska sektorn. I min demokrati kan inte en odemokratiskt tillsatt företagsstyrelse ödelägga bygder, orter och städer genom att lägga ner fabriker. Även sådana beslut måsta vara underordnade demokratin. Då har vi nått något som börjar likna demokrati.

Jag är trött på allt snack om att ”försvara demokratin”. Vilken jävla demokrati? Volvos rätt att lägga ner i Göteborg? Är det demokrati? Trams! Det är diktatur. Överklassens diktatur, borgarklassens diktatur. Enda sättet att fösvara demokratin är att utvidga de områden som omfattas av demokratiska beslut.

Anders_S

Läs också vad mitt parti, Socialistiska Partiet, tycker om Kuba.