Klimatförändringarna – hur mycket stiger vattnet?

Den rapport som FN presenterade för nån vecka slår fast att klimatet blir varmare och att det är människans fel. Tidningarna i Sverige har därefter gått viadre och tolkat resultatet för Sveriges del. Man visar diagram och kartor på hur mycket vattnet kommer att stiga i olika städer. Men alla teckningar och diagram är vad jag kan förstå helt fel. Ingen tar hänsyn till landhöjningen i Sverige (eller har jag helt missuppfattat).

I själva verket är det bara sydligaste Sverige som kommer att drabbas av stigande havsnivåer. resten drabbas inte alls eller helt marginellt. Värstaalternativet som klimatrapporten lägger fram är att havet häruppe stiger med 6 dm på 100 år. I Malmö, som har landsänkning, innebär detta att havet faktiskt kommer att stiga lite mer än 6 dm. i Göteborg innebär det en ökning av havsytans nivå med cirka 3 dm, i Gävle ingen stigning alls och i Umeå kommer havsytan att sänkas med 2 dm. Om det lindrigaste alternativet med 2 dm höjning av havsytan sker, kommer havet endast att stiga i Skåne. I övriga Sverige innebär landhöjningen att havsytan faktiskt fortsätter att sjunka i så fall. Och följaktligen innebär det hela ingenting för de svenska kuststäderna (med undantag av Skånes städer).

Anders_S