Polisen kan inte lagen!

Eller är det journalisterna som inte kan den. En tillståndslös demonstration i Sverige är helt laglig och kan inte bestraffas om en inte innebär ett brott mot ordningslagen. För att den ska kunna vara ett brott mot ordningslagen krävs att det uppstår störningar av den allmänna ordningen. Något sådant uppstod inte i Karlskrona enligt polisen och därför är polisens varningar i tidningarna DN och Blekinge Läns Tidningar bara till för att skrämma folk. Som sådana är de ett ingrepp i den författningsenliga rättigheten att fritt få demonstrera och det är således polisens eventuella brott som borde undersökas.

Att det faktum att någon blivit omhändertagen enligt PL13 (man kan inte gripas med hjälp av den paragrafen) skulle innebär att de stört den allmänna ordningen som journalisten på Blekinge Läns Tidningar skriver är bara dumheter. Det sambandet finns inte. Enligt polisen skedde inga sådan omhändertaganden i samband med demonstrationer och därför kan det heller inte vara brott mot ordningslagen. Journalisten borde läsa på.

Läs mer: Dialog eller konfrontation

Andra bloggar om: , ,