Religionsfrihet?

Som varande ateist, men uppväxt i ett Bohuslän fullt med kristna av olika chatteringar, med en troende förälder och en ateist. Med utbildning i söndagsskolan som liten och uppvuxen i en del av landet där alla kvinnor hade schal runt håret, en del till och med täckte allt hår med en svart ”hijab”, så är detta en fråga som intresserar mig mycket.

I Expressen skrev igår ett antal bemärkta personer, medlemmar i en förening som heter Humanisterna (skumt namn, alla är vi väl humanister?) att religionsfriheten borde avskaffas. Jag tycker att många av deras argument är starka och trovärdiga. Jag är helt överens om att total religionsfrihet inte existerar, precis som de skriver i slutet av sitt inlägg. Det finns en mängd saker som man inte får göra. Men kan vi inte ta detta som att vi i Sverige genom att ha religionsfrihet inskriven, samtidigt som lagar begränsar vad som faktiskt får göras, påverkar religionerna bort från fundamentalistiska riktningar. Om det fungerar på det viset, vilket jag tror, så är den lite förvirrande kombination av lagstiftning vi har bra.

Skribenterna skriver också att det är svårt att avgöra vad som är religion och att vissa religioner behandlas bättre än andra. Bägge påståendena håller jag med om, men tycker kanske inte att det betyder så mycket. Att avgöra vad som är religion spelar ju ingen som helst roll. Det viktiga är att vi i lagen säger att man får ha vilken religion som helst. Sen kan ju var och en få definiera sin egen religion. Att religioner behandlas olika är ett problem, det är ju en form av diskriminering. Men innebär inte detta påstånde ett bevis för motsatsen till det som artikelförfattarna vill. Innebär inte det att vi behöver stärka skyddet för religioner, främst för udda och små sådana, exempelvis asadyrkare, mandéer, zoroastrianer och yezider.

Jag har inget som helst behov av att ateism ska betraktas som en religion. Det vore puckat tycker jag, ateism är ju frånvaron av religion. Inte heller betyder religion på något sätt att man måste tro på en gud som jag ser det. Men det spelar ingen roll. Det är signalvärdet i lagstiftningen som är det viktiga i detta fall.

Följaktligen tycker jag, av flera anledningar, att religionsfrihet även i fortsättningen ska finnas kvar i grundlagen.

Läs också vad Ulf Bjereld skriver.

Andra bloggar om: , ,