Lars Danielsson – skurk?

I dagens DN försvarar sig Lars Danielsson genom att gå till motangrepp. Han menar att katstrofkommissionens läckor, som lett till tidigare artiklar och inslag i DN, SVD, Ekot, en mängd blogginlägg, Jinge, Hartman1, Hartman2, Gudmundson, Ingerö, Mina Moderata Karameller, och många fler, är en medveten handling ämnad att svartmåla honom. De flesta bloggare verkar hjärligt trötta på det hela. Många kräver att han ska börja prata sanning. En del försvarar honom.

Men ingen verkar egentligen tro på att han pratar sanning. Det kan han faktiskt göra, oavsett att Jinge påstår att så inte kan vara fallet. Lars Danielsson var regeringskansliets ansvarige för kontakter med den svenska militären. Det framgår med all tydlighet genom den roll han spelade i Göteborgshändelserna år 2001. (se Hans Abrahamssons bok, En delad värld, Leopard Förlag, 2006) Försvarsstaben hade väldigt tidigt information om katastrofen, försvarsdepartementet fick tidigt tillgång till denna. Det finns all anledning att förutsätta att Lars Danielsson därför också fick denna information tidigt. Allt annat vore faktiskt underligt.

Är det dessutom så som man skulle kunna misstänka att Lars Danielsson motsvarar den mystiske grå eminensen som Leif GW Persson har med i sina polisromaner, eller rentav i själva verket själv en av MUST:s medarbetare. Något som man lätt kan tro när man läser Hans Abrahamssons bok eller Säkerhetstjänstkommissionens utredningar om övervakning, IB och Säpo. Detta är naturligtvis i allra högsta grad en spekulation och jag ser fram emot huruvida Lars Danielssons kommande bok kan bringa klarhet.

Men tills vidare misstänker jag i alla fall att Lars Danielsson i stort faktiskt talar sanning även om det till synes finns motsättningar mellan det han säger och katastrofkommissionens rapporter. Men det finns enligt Danielsson förklaringar till detta, vilket han går in på i sitt debattinlägg i DN.

Emellertid krävs det att det IP-nummer som inte kunnat efterforskas och som Danielsson loggat in från tillhör Försvarsstaben eller något liknande för att mitt eget resonemang ska hänga ihop. Och där kan ha dessutom ha använt andra datorer, förutom sin bärbara. Om det nu är så som jag spekulerar, så frågar jag mig, varför han i så fall inte redovisar detta, utan framhärdar i sitt tidigare resonemang, vilket sannerligen inte verkar speciellt lyckat eller framgångsrikt. Han är, om mitt resonemang skulle stämma, ingen skurk. Men då verkar han mer än lovligt korkad. Och det kan ju inte heller vara fallet. Mycket underligt är det.

Borgarmedia: SVD1, DN, SVD2, Aftonbladet, Expressen1, Expressen2
Andra bloggar om: , , , , ,