Utan medborgarna

Man kan noga säga att ledarna för de borgerliga europeiska regeringarna skiter i sina medborgare. Detta eftersom de nu kommit överens om ett nytt EU-fördrag som i många hänseenden förändrar maktförhållanden inom EU, inom EU:s medlemsländer och mellan EU:s länder. Man kommer överens om i grunden samma förslag som medborgarna i Frankrike och Nederländerna sagt nej till i folkomröstningar. Men döper om det från grundlag till fördrag för att försöka lura folk.

Makthavarna beslutar om ny grundlag, nytt fördrag, utan att vilja ha nya folkomröstningar. Utan att medborgarna får säga sitt.Det är förakt för medborgarna och demokratin som återigen lyser igenom de mäktigas fasad. Medborgarna kan man inte lita på. De gör inte som makten, den ekonomisk makten vill. Då skiter vi i medborgarna säger Europas politiska ledare. Vi gör som storföretagen vill. Medborgarna är bara till besvär. Därför ingen folkomröstning.

Dett enda rätta vore folkomröstning i hela Europa. Men så blir det inte. Makten gör upp över medborgarnas huvud. Ingen demokrati här inte. Enda undantaget tycks bli Irland. Där blir det nog folkomröstning. Men vi andra vill också vara med och tycka. Att kräva folkomröstning som svenska vänsterpartiet och miljöpartiet gör tycker jag är ett måste. I alla länder. Även i Sverige. Låt oss tvinga fram en omröstning. Låt oss tvinga borgarna att visa respekt för demokrati.

Mer i borgarmedia: DN1, DN2, SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, AB1, DN3, SVD5, EX1, EX2, AB2, SR1, SR2, GP
Bloggare: Jinge1, Jinge2, LilaRöda Sidan, Pooma, Hanna Löfqvist
Andra bloggar om: , , ,

2 svar på “Utan medborgarna”

  1. Missuppfattningen om EU-fördraget syns överallt, bl.a här.

    Om man bryr sig om att sätta sig in i vad det handlar om så ser man snabbt att det inte handlar om att flytta makt från de olika länderna till EU, utan tvärtom. Fördraget handlar om att skapa tydligare spelregler, reda ut vilka maktförhållander som egentligen gäller, och framförallt att öka demokratin genom att ge de lokala parlamenten mer makt och i örigt förtydliga em som ska fatta vilka beslut.

    Det är på tiden att detta går igenom. Alla medborgare tjänar på tydlighet och tydlig maktfördelning. Som det är nu är det bara de som är mest insatta som kan driva sin agenda inom EU p.g.a. de minst sagt diffusa spelreglerna.

  2. Johan Malmros: Det enda jag har sagt är att det förändrar maktförhållanden. (något som du inte säger emot) Samt att det genomförs ovanför folks huvuden. Vilket jag antar att du också tycker eftersom du inte går emot denna bit av mitt inlägg.

    Jag har inte uttalat mig om vad det innehåller eftersom jag inte har läst det än. Men bibringats uppfattningen att det i princip är detsamma som det gamla grundlagsförslaget. I så fall misstänker jag att min tolkning inte skulle bli samma som din. Men omd etta återkomemr jag.

Kommentarer är stängda.