Bra

Bra att de flesta partier vill fixa till migrationsverkets dumheter.

Citat:

– Jag är bekymrad över att man har intagit den här ställningen för det är ju ett markant avsteg från den hållning som vi tidigare har haft till Irak. Vi politiker kan inte förändra den här situationen annat än genom en lagändring, säger Göte Wahlström, styrelseledamot i Migrationsverket och socialdemokraternas talesman i asylfrågor.

TT har varit i kontakt med samtliga riksdagspartiers talespersoner i flykting- och asylfrågor. Och förutom moderaterna och socialdemokraterna är också miljöpartiet och vänsterpartiet öppna för en lagändring där tolkningen av begreppet väpnad konflikt blir mer långtgående än i dag.

– Vi kan inte skicka tillbaka folk till ett land i fullständigt kaos, säger Bodil Ceballos (mp).

Centerpartiet är dock ute och cyklar som vanligt, Federley mest.

Borgarmedia: SVD1, SVD2, DN1
Andra bloggar om: ,

Ett svar på “Bra”

Kommentarer är stängda.