Säpo större problem än terrorism

I Sverige finns omkring 500 000 människor med ett ursprung i länder med en muslimsk majoritetstro. Den största gruppen av dessa är från Bosnien, den näst största är från Iran. Flertalet av de s.k. ”muslimerna” i Sverige är inte troende. De är istället flyktingar från muslimskt förtryck eller krig. Ungefär 90 000 beräknas tillhöra någon muslimsk församling (om vi jämför med kristna församlingar i Sverige har enbart Pingströrelsen mer än 90 000 medlemmar).

Flertalet av dessa församlingar är liberala muslimska församlingar och deras ideologi liknar det islamska partiet som styr Turkiet mot att bli en del av Europa. Dvs ett slags muslimska kristdemokrater för att ta de partier som närmast motsvarar det turkiska regeringspartiet i det kristna Europa som exempel.

Jan Guillou skriver om detta i Aftonbladet och påminner om att Säpo bedriver ett krig mot terrorismen utan att det finns nåt hot mot eller i Sverige. Utan att det finns några terrorister. Entt arbetet som hårt drabbar de svenskar som har muslimsk tro eller bakgrund i ett muslimskt land. Guillou kommer också snart med en bok, Fienden inom oss, om vilken Jinge skriver intressant.

Andra bloggar om: , , , , ,
Technorati: , , , ,
Borgarmedia: SVT1, SVT2

Advertisements