Säpo om terrorism

När personer från Säpo för ovanlighetens skull uttalar sig om terrorism blir det uttalande som går väl i linje med det jag själv skrivit om terrorismen i världen. Och man förkastar totalt alla s.k. experter vars åsikter okritiskt förmedlas i borgarmedia.

Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det faktum att jag och Säpo har liknande uppfattningar kring terrorism. Det känns onekligen lite skumt. Men det visar kanske på ett visst sinne för sunt förnuft från min sida (och från Säpos). Mina erfarenheter av Säpo är ju mycket blandade.

Dels är deras periodvisa övervakning av mig ibland uppseeendeväckande klantig (och varför ska de alls övervaka mig eller hindra mig från att få vissa jobb), dels skötte de sig bra under Göteborg 2001. Då var nämligen Säpo i konflikt med polisledningen i Göteborg. Säpos hotbildsbedömningar överensstämde mycket väl med de hotbilder som vi från olika demonstrationsledningar kunde se. På de två skolor som polisen stormade under Göteborg 2001 gjorde Säpo samma bedömning som oss aktivister, att det inte fanns någon/några allvarliga säkerhetsrisker.

Det senare får mig att tro att Säpo, bättre än den svenska militären (MUST/KSI) och amerikanska säkerhetstjänster, kan bedöma risker och hot i Sverige. Därför anser jag att Säpos artikel i DN kan tas på allvar och att den är betydligt bättre som underlag för att bedöma risker för terrorism i Sverige och terrorismens orsaker än vad puckade uttalanden från diverse ”experter” är.

Speciellt intressant är ju när de två debattörerna från Säpo skriver:

Det framstår dock som närmast världsfrånvänt att påstå att dagens terroristhot – som ju inte bara drabbar Europa eller väst utan i stor utsträckning är ett säkerhetsproblem också i delar av Mellanöstern, Asien och Afrika – inte skulle ha med utrikespolitik eller med vissa västländers krigföring eller engagemang i muslimska länder att göra. I dagens globaliserade värld är det ett obestridligt faktum att händelser och processer som äger rum långt från vårt eget land påverkar också situationen här hemma. Att det finns en utbredd vrede mot väst i många muslimska länder, och att denna vrede utgör grogrund för tolerans eller till och med stöd för terrorism riktad mot väst eller mot regimer som uppfattas som korrumperade av väst, måste betraktas som ett faktum.

Situationen i Irak är i dag den enskilt största drivkraften bakom radikalisering av unga muslimer i Europa, för detta finns gott om belägg. Bombfynden i London visar att det de facto fortfarande finns ett hot från jihadorienterade terrorister riktat mot Europa, och att detta hot särskilt riktas mot vissa länder, t ex Storbritannien. Det brittiska engagemanget i Irak är en av de faktorer som påverkar den hotbild som landet har att hantera på hemmaplan. Det måste understrykas att denna hotbild är långtifrån Sveriges. På samma sätt spelar konflikten mellan palestinier och Israel en viktig roll för många muslimers förståelse för och uppfattning om väst. Att avfärda denna konflikts betydelse bidrar knappast till att öka förståelsen för den dynamik som skapar dagens säkerhetspolitiska verklighet, inklusive hotet om terrorism.

Ockupationen av Irak är det största problemet alltså. Den viktigaste orsaken till terrorism, med situationen i Palestina som en annan viktig faktor. Precis det som vi från vänstern länge hävdat och som förnekats av mängder med borgerliga liberala debattörer.

Borgarmedia: DN1, DN2
Bloggat: Jinge
Andra bloggar om: , , , , , , ,
Technorati: , , , , , , ,

Advertisements
  • Jinge

    Jag lutar lite åt ditt resonemang Anders. Hoppas bara att de följer upp och är mer öppna med de mer generella kunskaperna de har. Mer kan man inte vänta sig.

  • Anders_S

    Ja, det är nog så att vi får lita på Säpo här. Men nog känns det obekvämt.

  • Pingback: Säpo större problem än terrorism | Svensson()